DBU mener om fodbold og sundhed

I DBU mener vi, at fodbold kan være med til styrke folkesundheden i Danmark.

Af: DBU Kommunikation

DBU's holdning er: 

 • Fodbold kan være med til at skabe flere aktive borgere – børn og voksne, piger og drenge.
 • DBU tager gerne et aktivt medansvar for at skabe sundere borgere i tæt samarbejde med fodboldklubber og frivillige men også med kommuner og andre institutioner.
 • Vi arbejder for at skabe øget sundhed i det danske samfund - ved at udbrede fodbolden til flere danskere – ung som gammel.
 • Vi arbejder på at øge antallet af medlemmer i fodboldklubber fra 340.000 i dag til 450.000 i 2025 som en del af det nationale projekt Bevæg Dig for Livet. Det vil skabe større sundhed i Danmark.
 • Vi arbejder på at skabe flere aktiviteter, der har fokus på sundhedsperspektivet ved fodbolden.

AKTIVITETER

 • Fodbold Fitness er et populært træningstilbud til voksne kvinder, der ønsker en træningsform, der er både effektiv og social. Læs mere her
 • For voksne mænd har vi Motionsfodbold med samme fokus -  Læs mere her
 • Fodboldfitness har et særligt stort potentiale indenfor følgende grupper:
  • Ikke-foreningsaktive mænd og kvinder, fædre, 60+, mødregrupper etc.
  • Borgere med livsstilssygdomme
  • Borgere i boligsociale områder
  • Tidligere spillere med længerevarende skader
  • Fodbold Fitness for patienter med livstilssygdom Læs mere her
  • FC Prostata er et projekt, der har til formål at undersøge om deltagelse i klubfodbold kan øge livskvaliteten hos mænd med prostatakræft. Herudover undersøger vi, hvordan fodbold påvirker fastholdelse af fysisk aktivitet, muskelstyrke, knogler og fedtvæv. Læs mere her

FAKTA

Forskning har siden 2007 dokumenteret fodboldens som den sundeste sportsgren og en effektiv og forebyggende motionsform for både mænd og kvinder, både i forhold til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme:

 • Fysisk inaktivitet forårsager 6000 årlige dødsfald og koster 5,3 milliarder kroner i behandling og pleje - ifølge Sundhedsstyrelsens rapport (Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer, 2016)
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive i mindst 30 minutter hver dag – og børn mindst 60 minutter om dagen. Det skal foregå ved moderat til høj intensitet.
 • Studier viser, at blot tre-fire måneders motionsfodbold for utrænede mænd og kvinder har betydelige effekter på hjertefunktion, kondital, LDL-kolesterol, blodtryk, fedtprocent, muskelstyrke og balance. Derved mindskes risikoen for hjertekarsygdomme og andre livsstilssygdomme.
 • I dag er 40 procent af alle sygdomme livsstilssygdomme. Allerede i 2020 vil det tal ifølge verdenssundhedssundhedsorganisationen WHO være steget til 70 procent
 • En stor undersøgelse fra konsulentfirmaet DAMVAD viser, at aktivitetsniveauet i DIF-idrætten resulterer i store sundhedsøkonomiske gevinster. Op til 1,7 milliarder kroner alene i forbindelse med fire specifikke sygdomme - Type-2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom (hjertesygdomme forårsaget af åreforkalkning), brystkræft og tyktarmskræft. 
DANSK BOLDSPIL-UNION DBU ALLÉ 1, 2605 BRØNDBY. TEL: 4326 2222 (MANDAG-FREDAG 9-16). CVR: 21299014 INDSPARK@DBU.DK