Organisatorisk opbygning/struktur

Den daglige drift i en fodboldklub er vigtig at have styr på. Uden et overblik, en defineret organisationsstruktur og en tydelig rollefordeling i klubben, kan det ende i forvirring om, hvem der gør hvad.

Et organisationsdiagram skal illustreret grafisk, så det er tydeligt at se kommandovejene og hvilke ansvarsområder som findes i klubben. Dette giver et retvisende billede af, hvordan klubben fungerer. I en større klub med mange mennesker og ansvarsområder, kan et organisationsdiagram nemt blive meget omfattende. Men det gør det ikke desto mindre vigtigt at anskueliggøre organisationsstrukturen.

Gør jer bevidste om følgende:

  • Hvor mange personer har I til rådighed i klubben? Giv et realistisk bud på de frivillige som klubben har til rådighed som vil varetage roller
  • Hvor vil klubben gerne hen (visioner)?
  • Hvad er klubbens fokuspunkter? Senior, børn, nye målgrupper etc.
  • Hvad er klubbens værdier/politikker

 

Når I har dannet jer et overblik over ovenstående, er det nemmere at udarbejde et organisationsdiagram, som er retvisende og som skaber overblik over klubbens arbejde.
Nedenfor ses et eksempel på en klubs organisationsstruktur/opbygning:

Image – Værktøj – Organisationsdiagram (1)