Når man som klub bliver bevidst om man ønsker/mangler frivillige, er det vigtigt at få afstemt hvordan de rekrutteres og hvem der gør hvad i rekrutteringsprocessen. Dette sikrer at man mindsker misforståelser og forvirring om hos hvem ansvaret ligger.
Med nedenstående værktøj – faciliteres en workshop til netop at få afklaret dette. Hvilke typer frivillige er der behov for? Hvad der gøres for at få disse frivillige, hvem der gør hvad og hvornår det forventer at blive gjort.

Rekruttering, hvordan? - Plan for workshop

Derefter, når der skal rekrutteres nye frivillige er det mest væsentlige at få spurgt forældre, bedsteforældre og andre i samfundet om de har lyst til at være frivillige. Det at blive spurgt er den væsentligste faktor for, hvorfor folk vælger at blive frivillige.  

Et værktøj der kan bruges, til lige netop dette er Giv-en-hånd folderen. Dette er en printbar folder, som kan deles ud omkring fodboldbanen, hvilket skal gøre det nemt for jeres klub, at få spurgt mange forskellige om de ønsker at være frivillige. Folderen indeholder en række informationer om, hvad de frivillige gør, samt læger vægt på hvilken betydning den frivillige har. Den der modtager folderen kan udfylde den når det passer dem.

Når modtageren afleverer folderen tilbage får I også et overblik over, hvilke tjanser de ønsker at bidrage med samt deres kontaktinformationer, således at i kan tage kontakt til dem, når i har brug for hjælp.