DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964

Drenge_slaas_500x350
FOTO: DBU

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 er en god mulighed for klubben til at søge økonomisk støtte til klubbens ungdomsarbejde med U13-U19 holdene. Fonden støtter rejser og ophold for ungdomshold.
Fonden giver også mulighed for, at danske idrætsudøvere/ledere, der uforskyldt er kommet i nød, kan søge støtte såfremt vedkommende gennem en længere periode har været aktiv i Danmarks Idrætsforbund.
Det er kun muligt for den enkelte klub at modtage midler hvert 5.år. Ansøgninger skal afstemmes med en tegningsberettiget i klubben.

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende. 
Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag, Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af DBU. 

DBU´s Ungdomsfond kan kun ansøges via DBU´s digitale ansøgningsskema: Fristen for ansøgninger til Ungdomsfonden i 2018 udløb den 23. oktober 2018 kl. 13. Bevillingerne uddeles på et møde ultimo november, og du kan forvente at få svar på sin ansøgning medio december.

Der åbnes for ansøgninger igen i foråret 2019, hvor der vil være link til ansøgningsskema at finde på denne hjemmeside. Datoen for ansøgningsfristen offentliggøres her på hjemmesiden snarest.   


Hvordan ansøger du?
For at kunne ansøge via DBUs digitale ansøgningsportal skal du bruge:

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profileller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Et klubnummer. Dette kan man få ved at kontakte sin klub. Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse   

Hvis ikke disse oplysninger er tilstede vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger angives i menuen klubben --> Klubinfo


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk