DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964

Drenge_slaas_500x350
FOTO: DBU

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 er en god mulighed for klubben til at søge økonomisk støtte til klubbens ungdomsarbejde med U13-U19 holdene. Fonden støtter rejser og ophold for ungdomshold.
Fonden giver også mulighed for, at danske idrætsudøvere/ledere, der uforskyldt er kommet i nød, kan søge støtte såfremt vedkommende gennem en længere periode har været aktiv i Danmarks Idrætsforbund.
Det er kun muligt for den enkelte klub at modtage midler hvert 5.år. Ansøgninger skal afstemmes med en tegningsberettiget i klubben.

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende. 
Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag, Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af DBU. 

DBU Ungdomsfond åbner op for ansøgninger til oktober 2018 her på denne side. Pengene tildeles projekter, der afvikles i foråret 2019. Vær opmærksom på at klubber kan modtage støtte hvert 5.år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk