Gaveindsamling

HJÆLP TIL INDSAMLING?

Har I brug for at indsamle midler til nye tiltag i jeres klub? Så kan DBU hjælpe…

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner kan nemlig indsamle midler, der er fradragsberettigede for gavegivere.

Det skyldes, at DBU er godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede, og hvis indbetaleren oplyser CPR/CVR nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

 

HVAD KAN I SAMLE IND TIL?

Indsamlinger og donationer skal ligge indenfor DBU’s formål som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation. Det vil eksempelvis sige styrkelse af folkesundheden, udvikling af fodboldens faciliteter og fremme af fairplay, inklusion og gensidig respekt mellem mennesker m.v., der henvises til formålsbestemmelserne i DBU’s love. Det kunne fx være realisering af bygge- og anlægsprojekter, fx multi- eller kunstgræsbaner.

 

HVORDAN KAN I SAMLE IND?

Aktivitet Vær opmærksom på at:
Omdeling af fx flyers/breve med information om projektet til private/virksomheder Hus- og gadeindsamling er ikke tilladt
Kampagner i lokale medier  
Kampagner på sociale medier Kampagnerne kan også foregå i lukkede grupper
Kampagner i fbm. stævner og andre klubaktiviteter Man må ikke foretage indsamling på private områder, herunder på caféer og i butiksområder uden forudgående tilladelse

 

HVORDAN OPRETTER I EN INDSAMLING?

  1. I opretter en indsamling ved at hente og udfylde en ansøgningsskabelon Anmodning om oprettelse af gaveindsamling
  2. Send skabelonen til DBU´s fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk, som screener ansøgningen. Såfremt den godkendes, etableres en digital indsamlingsplatform på www.dbu.dk, hvor indsamlingen skal foregå
  3. Gavegiveren indbetaler herefter sin pengegave til DBU via den digitale indsamlingsplatform. Hvis gavegiveren ønsker det og registrerer CPR-nummer, indberettes beløbet automatisk til SKAT. Gavegiveren skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det. DBU sørger for at anmelde indsamlingen.
  4. Når gaveindsamling skal udbetales, udfyldes denne skabelon, regnskab og dokumentation for projektets gennemførsel fremsendes til lewi@dbu.dk

 

HVAD ER EN FRADRAGSBERETTIGET GAVE?
Skattemæssigt fradrag for gaver til idrætsforeninger m.v. forudsætter naturligvis, at der er tale om en gave. Der vil ikke være tale om en gave, såfremt gavegiver opnår en modydelse for betalingen. Hvis den lokale håndværker eksempelvis donerer 10.000 kr. og får billetter til et arrangement retur, vil der ikke være tale om en fradragsberettiget gave. Det er irrelevant for vurderingen heraf, hvorvidt donationen langt overstiger værdien af modydelsen eller ej. Udgifterne vil for gavegiver efter omstændighederne være fradragsberettigede efter andre regler.

 

KAN VI BENYTTE MOBILEPAY?
Gavegiverne kan betale med mobilepay på den digitale indbetalingsplatform. Vi kan desværre endnu ikke oprette specifikke Mobilepay nummer, som I kan få og benytte til jeres indsamling. Det skyldes, at Mobilepay endnu ikke kan tilbyde skattefradrag ved denne løsning. Vi forventer at de vil kunne dette indenfor kort tid, og så vil I høre fra os. Man må ikke som privatperson eller klub bruge MobilePay gaveindsamlingen. Det kræver nemlig, at I har et CVR-nummer og en godkendelse på indsamlingen fra Indsamlingsnævnet og en MobilePay MyShop aftale.

 

HVOR FINDER VI MERE INFORMATION?

  • Læs mere om jeres muligheder via dette link
  • Kontakt Lene Wittek-Holmberg, lewi@dbu.dk hvis du har spørgsmål

Kunstgræsbane på Viby Idrætscenter

Formålet med gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane på Viby Idrætscenter. Behovet for et kunstgræsbaneanlæg på netop Viby Idrætscenter er stort af mange årsager: - Viby Idrætscenter ligger centralt og anvendes af rigtig mange børn og voksne dagligt - For mange årgange er der et fodboldmæssigt spilstop i de 5 vintermåneder. - Det er risikofyldt for fodboldspillere at træne og spille fodbold på ujævne og frosne baner. - Ofte stopper børn med at spille fodbold i forbindelse med efterårs- og vintersæsonen.

Viby IF

fundraisingItem.Club.Name logo
Indsamlingsperiode:
-