Elektronisk spillercertifikat

Spillercertifikater søges elektoronisk. Spillerens nye klub sender en anmodning til den afgivende klub via KlubOffice.

elektronisk Spillercertifikat

Sådan kan klubben forberede sig
Som udgangspunkt behøver den enkelte klub ikke forberede noget i KlubOffice for at kunne afsende og modtage spillercertifikats-anmodninger. Der er oprettet et klubhverv ”spillercertifikatsansvarlig”, som man kan tilknytte en person. Han/hun vil så modtage en mail, når en anden klub søger et spillercertifikat i klubben. Hvis der ikke er nogen oprettet med dette klubhverv, sendes anmodninger pr. mail til klubbens postadresse.

Det vil sige, at ingen anmodninger vil kunne svæve rundt, uden at den modtagende klub vil kunne se dem.

Sådan gør klubben ved klubskifter
Skal din klub modtage en ny spiller fra en anden klub, sender du en anmodning via KlubOffice til den tidligere klub med info om spillernavn og fødselsdato. Herefter skal den afgivende klub hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage besvare anmodningen. Som en service sendes automatisk en reminder til den afgivende klub, hvis denne ikke har reageret på anmodningen inden 4 dage.

Så snart den afgivende klub har godkendt anmodningen, vil den nye spiller automatisk blive oprettet som spiller i din klub. Modtager din klub en anmodning fra en anden klub, vil denne kunne ses i en boks på forsiden af KlubOffice. Klubbens spillercertifikatsansvarlige (eller postadressen) vil blive anmodet om at godkende eller afvise. Spilleren søges frem og såfremt anmodningen godkendes, skal der udfyldes nogle uddybende oplysninger. Du får også mulighed for at udmelde spilleren, når du overfører certifikatet.

Spilleren modtager ligesom modtagerklubben en mail om, at certifikatet nu er overført (forudsat at spillerens korrekte mailadresse er angivet på spilleroplysningerne).

Guiden til de elektroniske spillercertifikater finder du her.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første