KlubOffice - styrker klubben!

KlubOffice er klubbens digitale hjerte.


Hvad er KlubOffice?

KlubOffice er et tilbud til danske fodboldklubber og indeholder et komplet medlemssystem med et integreret økonomimodul. 


I KlubOffice kan I blandt andet:

 • Håndtere medlemmer og økonomi, herunder køre kontingentkørsler med mulighed for online betaling og automatisk trækning på medlemmets betalingskort.
 • Oprette flere klubfolk som brugere - og give forskellig brugeradgang til systemets dele
 • Oprette træningskampe og bestille dommere
 • Flytte kampe
 • Udfylde holdkort
 • Godkende eller anmode om spillercertifikater på spillere
 • Tilmelde hold
 • Indberette resultater
 • Rette klub- og personoplysninger
 • Planlægge aktiviteter og opgaver
 • Dele dokumenter
 • Placere kampe på anlæggets baner og i omklædningsrum
 • Melde kursister til kurser
 • Lave kampprogrammer til store og små stævner

Der er der en tæt integration til DBUs og Lokalunionernes egne administrative systemer, hvorfra der leveres en lang række informationer om klubben til KlubOffice og det er muligt at rette klub- og persondata, så det slår igennem i alle DBUs systemer.


Hvad koster det?
KlubOffices kernefunktioner er gratis at benytte, og alle landets klubber har en adgang og kan oprette alle de brugere, som de måtte ønske. Økonomimodulet, som bl.a. indeholder alt hvad der er brug for i forhold til kontingentopkrævning, budgetplanlægning og bogføring kan tilkøbes KlubOffice mod et årligt gebyr.

Prisen bliver udregnet efter antallet af medlemmer pr. 1/1 – se nedenstående prisskema. (priserne er incl. moms)

Prisgruppe Antal medlemmer   Pris pr. år  
 1  0 - 99   660,00
 2  100 - 499  1.325,00
 3  500 - 999  1.975,00
 4  1000 -  2.650,00

* ved anvendelse af online betaling vil der også være udgifter til betalingsudbyder og kortindløser. Disse priser findes i KlubOffice.

Antal medlemmer er alle medlemmer som ikke er udmeldt eller står som kontingentfrie. Er klubben en flerstrenget forening - så tælles der på unikke medlemsnumre.


Hvordan får jeg hjælp?

KlubOffice kan mange ting og derfor kan det måske virke uoverskueligt at give sig i kast med hvis ikke man kender systemet, men fortvivl ikke der er masse af hjælp at hente. På DBU's support site er der samlet en række vejledninger. Derudover findes der supportinfo på forsiden i KlubOffice, som man altid kan benytte.