Projekteksempel: Fælles Fodslag for En Aktiv Fremtid

DBU, Lokalunionerne og Veluxfonden er gået sammen om at udvikle nye beskæftigelsesrettede metoder for unge i alderen 18-29 år, som står uden job eller uddannelse. Projektet løber fra 2020-2023.

Formål

Fælles Fodslag for en Aktiv Fremtid er et 4-årigt landsdækkende projekt, som har til formål at udvikle redskaber som et led i beskæftigelsesindsatser i 15 kommuner og 15 fodboldklubber. Målet er at få ny viden om, hvordan fodbolden kan være med til at øge deltagernes sociale netværk, tro på egne evner og nysgerrighed til at blive en del af et meningsfuldt arbejdsfællesskab.

 

Fodboldklubben som læringsarena

Et beskæftigelsesforløb i fodboldklubben strækker sig over en periode på 26 uger. I forløbet er der plads til op til 30 deltagere. Fodboldklubben er rammen for forløbet og er deltagernes hjemmebane. Fodbolden er omdrejningspunktet i forløbet sammen med en række sociale og frivillige aktiviteter i klubben. Det skaber mulighed for at være en del af et hold og give oplevelse af at kunne være noget for sig selv og for andre. I løbet af forløbet bliver deltagerne tilbudt at gennemføre c1 trænerkursus eller dommeruddannelsen. Andre aktiviteter som møder med sagsbehandler, oplæg fra virksomheder eller uddannelser i klubben også være en del af forløbet. Fodboldklubben er med til skabe en uformel læringsarena, hvor deltagerne tilegner sig tro på egne evner og indsigt i fremadrettet job- eller uddannelsesmuligheder.

 

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 18-29 år. Fælles for deltagerne er, at de ikke er tilknyttet et job eller en uddannelsesinstitution, højeste uddannelsesniveau er grundskolen, er på offentlig forsørgelse i løbet af deres 19. år. 

 

Interesseret i at vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Tobias Nick Jensen for spørgsmål. 

Tobias Nickred
Projektleder Tobias Nick Jensen