Projekteksempel: DBU Street CPH

DBU street CPH er et projekt under DBU København, som skal hjælpe fodboldklubberne i København med at igangsætte street-fodbold for børn og unge.

Baggrunden:
Projektet bygger på de erfaringer, som foreningen De Calle har oparbejdet ved at afholde succesfulde lokale street-fodboldstævner og -træninger i udsatte byområder.

Formålet:
• At integrere gadefodbolden i de etablerede fodboldklubber, så de unge tilbydes et fleksibelt fodboldtilbud inden for organiserede rammer.
• At afvikle street-aktiviteter som turneringsform i et samarbejde mellem DBU København og de københavnske fodboldklubber. 
• At uddanne Street Coaches – unge med kendskab til det lokale område, som kan være med til at koordinere og afholde træninger i street-regi.

Målgruppen:
• Piger og drenge i alderen 12-19 år i særligt udsatte områder i København.

Hvordan samarbejdet blev etableret:
DBU København så muligheden for, at DBU’s street-fodbold kunne være med til at skabe en god ramme for børn og unge fra socialt belastede boligområder i København. Derfor tog DBU København kontakt til Københavns Kommune for at høre, om de havde lyst til at indgå i et samarbejde omkring projektet – og det havde de.

DBU København udarbejdede en projektbeskrivelse, som blev godkendt af Kultur & Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, hvorefter projektet blev igangsat. De lokale fodboldklubber blev koblet på projektet, og i et samarbejde mellem DBU København, Københavns Kommune og de lokale fodboldklubber, afviklede man en lang række street-fodboldarrangementer.