Projekteksempel: Unge coach og mentorer

Sammen med Høje–Taastrup Kommune, har en række fodboldklubber og DBU Sjælland indgået i partnerskab, der skal rekruttere og fastholde aktive og foreningsløse unge piger og drenge som nye coach - og mentor i lokalområdet og herigennem styrke foreningslivet.

Baggrund
De deltagende klubber har modtaget mange børn med fritidspas og som har et særligt behov for at styrke modtagelsen og fastholdelsen af unge medlemmer. Derfor iværksættes en 2-årigt coach- og mentorordning for de unge og de frivillige ledere og trænere. Modelprojektet Coach – og mentorordningen er brobygger til den nye ”fritidsguide-ordning”, hvor unge får mulighed for at fungere som foreningsvejleder i egen forening, med den opgave at hjælpe og støtte børn og unge i opstarten i aktiviteten og hjælpe dem godt i gang i foreningslivet.  Mentorerne vil fungere som en sparringspartner og som én der kan coache de unge i foreningen, der har et behov for støtte og opbakning i sin individuelle udvikling i klubben.

Partnere
Høje Taastrup Kommunes Fritid og Kultur Center, Fodboldklubberne, T.G. 80 IF, HTI Fodbold, Fløng IF & Taastrup FC, samt DBU Sjælland

Formålet:
Styrke foreningens unge medlemme ved at få dem til at fungere som mentor for de mindre børn i foreningen. Det skal hjælpe med at rekruttere, modtage og fastholde nye medlemmer i foreningen.

Målgruppen:
Unge foreningsmedlemmer i alderen 15-19 år, frivillige ledere/trænere og foreningsløse børn.