Social indsats

DBU og Lokalunionerne har som ambition, at fodbold skal være for alle. Derfor sætter DBU's kommunestrategi fokus på sociale indsatser for at skabe muligheder og rammer, hvor der er plads til og respekt for alle uanset individuelle forskelle. Med inklusion skal flere få mulighed for at blive en del af den lokale fodboldklub og derved foreningslivet.

Der findes et enormt potentiale i foreningslivet til at skabe gode rammer for udsatte, der står uden for fællesskabet. Derfor ønsker DBU og Lokalunioner at understøtte projekter, der skaber muligheder for børn og unge, som ikke naturligt kommer i foreningslivet og derved fodboldklubben. Det handler om børn og unge der ofte er idrætsusikre og som ikke deltager grundet enten kulturelle, sociale eller økonomiske vilkår. Ved at understøtte rollemodeller og hjælpetrænere i lokale fodboldklubber bliver udsatte børn og unge introduceret til foreningslivets forpligtende fællesskaber. 


Specifikt lægges der op til at der sammen skal arbejdes målrettet på at skabe nye veje og nye muligheder for nedenstående målgrupper.

  • Børn/unge af socialt dårligt stillede
  • Overvægtige børn og unge
  • Unge på ungdoms-/erhvervsuddannelser uden mulighed for idræt
  • Unge ledige som frivillige

Derudover ønsker DBU og DBU’s lokalunioner at indgå i partnerskaber, hvor der arbejdes med, hvordan man får skabt en modtagerkultur i den lokale klub, som skaber god inklusion. Dette skal sikres, at den lokale fodboldklub bliver klædt på til at modtage og inkludere ikke-foreningsvante børn og unge.

Projekteksempel: Get2 Fodboldskole
Projekteksempel: Skills Camp

DBU vil gerne samarbejde med jeres klub eller kommune om at bruge fodbolden til at skabe inklusion. 
Kontakt jeres lokale DBU partner for et nærmere samarbejde