Projekteksempel: Fodbold Fitness til udsatte sundhedsgrupper i Greve

Greve Kommune vil sammen med Karlslunde IF tilbyde Fodbold Fitness for specifikke målgrupper og derved få fat på borgere som ellers ikke deltager i sådanne tilbud fra kommunen.

Målgruppe 
Borgere med diabetes 2, KOL, hjerte/kar-lidelser & cancer samt borgere med BMI over 30

Formål 
Greve kommune og Karslunde ønsker at tilbyde 2 ugentlige fodboldfitness-træningsforløb til specifikke målgrupper i samarbejde med forening og dermed tilbyde en metode til sund livsstil.

Mål 
Minimum 50% af deltagerne oplever social værdi, mindre selvoplevet belastning & sundere livsstil. Metode til opstart af Fodbold Fitness for specifik målgruppe. Minimum 50% af deltagerne bliver medlem i Karlslunde IF. Greve Kommune får et ny permanent tilbud til borgere med livsstilsygdomme. 

Beskrivelse 
Karlslunde IF forestår Fodbold Fitness for målgruppen 2 gange / uge. DBU Sjælland forestår evaluering, sammenfatter vidensdelings-hæfte samt understøtter projektet via FF-konsulent.

Samarbejdspartnere
Karlslunde IF, DBU Sjælland & Greve Kommune