Projekteksempel: Kræftramte mænd i Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes Kræftrehabiliteringsteam i Folkesundhed Aarhus ønskede at etablere en indsats for mænd, der har eller har haft kræft.

Baggrunden:
Kvalitativ kræftforskning peger på, at handlingsorienteret samvær styrker mænds fællesskabsfølelse og fremmer deres tro på, at de kan blive raske eller tro på, at de kan bevare selvværd og identitet. Samtidig er der i kræftforskningen tiltagende belæg for, at moderat til hård fysisk træning kan mindske bivirkninger og senfølger efter kræftbehandling, samt reducere risikoen for at udvikle af hjertekarsygdom og diabetes.

Desuden viser videnskabelige undersøgelser, at DBU’s koncept Fodbold Fitness indeholder træningsmæssige elementer, der gør det egnet som led i forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme.

Formålet:
1. At etablere et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus (FSA) og DBU med afsæt i konceptet Fodbold Fitness for derigennem at skabe et kræftrehabiliteringstilbud til mænd, der har eller har haft kræft.
2. At fastholde mænd, der har eller har haft kræft, i at være fysisk aktive, samt at lette overgangen fra FSA til aktivitet i idrætsforeningsregi.
3. At give kræftramte mænd en mulighed for at mødes med ligesindede og dyrke motion i socialt samvær. 

Målgruppen:
• Mænd, der har eller har haft kræft inden for de sidste tre år, og som er bosiddende i Aarhus kommune.

Hvordan samarbejdet blev etableret:
Aarhus Kommune (Folkesundhed Aarhus, samt Sport & Fritid) kontaktede DBU Jylland for at høre om muligheden for at etablere et samarbejde – mere specifikt omkring DBU’s koncept Fodbold Fitness.

Efterfølgende blev DBU’s Fodbold Fitness-konsulent, repræsentanter fra Aarhus Kommune, samt den lokale fodboldklub Lyseng IF enige om detaljerne i projektet: Hvem træner? Hvem står for tilmeldingen? Hvem står for markedsføringen? – osv. Det har resulteret i, at projektet netop er startet op fra september 2014.