Klub- og kommunesamarbejde

KLUB- OG KOMMUNESAMARBEJDE
Kontakt i DBU Christian Bordinggaard cbor@dbu.dk og mobil 5131 5323 

Læs mere på 
https://www.dbu.dk/klubservice/klub--og-kommunesamarbejde/kommunestrategi-2018-2021