Vadehavsskolen - fodbold på skoleskemaet


Formålet med projektet er:
• At introducere 0.-6. klasses elever til fodbold og arbejde med differentierede læringsmål.
• At introducere elever i 8. klasse til trænergerningen og dets værdisæt og kompetencer. 
• At introducere lærere på skolen til i hvilke sammenhænge fodbold kan bruges ind i skolereformen.
• At bane vejen for lignende projekter på andre skoler i Esbjerg Kommune.
• At rekruttere medlemmer og trænere til Hviding IF.

Projektet går ud på:
Alle 259 børn på Vadehavsskolen (en skole med to spor fra 0. til 6. klasse) spiller fodbold en hel skoledag.
Målet er at eleverne får kendskab til fodbolden i praksis, og at de arbejder med differentierede læringsmål (motorik, koordination, spilforståelse og sammenspil).
Projektet introducerer elever i 8. klasse (spillere i Hviding IF) til at træne børn i fodbold.

Det gøres ved at gennemgå DBUs holdninger og værdier i børnefodbold koblet sammen med praktiske øvelser. 
Herefter forestår eleverne undervisning/træning af elever fra 0.-6. klasse på Vadehavsskolen. Dette foregår under supervision af erfarne trænere.
Samme dag vil alle lærere på Vadehavsskolen gennemgå et forløb med en DBU-instruktør. Forløbet lægger vægt på at vise at fodbold kan være et middel til f.eks. bedre trivsel og øget sundhed. Der gives gennem introduktionen af DBU-redskaber (fx app’en) input til powerpauser og understøttende undervisning.

Målgruppen:
  • Elever i 0.-6. klasse (ca. 280 elever deltager)
  • Elever i 8. klasse (10-15 elever deltager)
  • Lærere på skolen (ca. 15 lærere deltager)
Hvordan samarbejdet blev etableret?:
Hviding IF tog kontakt til skolen, samt DBU Jylland med ønske om at lave en fodbolddag på Vadehavsskolen. Efter at have aftalt de praktiske forhold mellem skolen og klubben blev DBU Jylland spurgt om de kunne stille instruktører til rådighed for undervisningen af lærerne, hvor klubben tog sig af fodbolddagen med børnene. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første