Skattefrie godtgørelser

Her kan du få et overblik over hvilke skattefri godtgørelser fodboldklubber kan udbetale til foreninges ulønnede medhjælpere. F.eks. ledere og trænere. Taksterne bliver løbende opdateret.

I 2020 er taksterne således:

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:

I egen bil eller på motorcykel

Godtgørelse kan gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.

0-20.000 km: 3,52 kr. pr. km. - over 20.000 km: 1,96 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 

Rejse med overnatning

Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med maks. 223 kr. pr. overnatning
Fortæringsudgifter m.v. (rejsens varighed mindst 24 timer) 521 kr. pr. døgn og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag


OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden.

Det betyder, at din forening både kan give jeres frivillige hjælpere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.'

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 78,15 kroner for morgenmad, 156,30 kroner for frokost og aftensmad og aftensmad.

Læs også: Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen

Kilde: DIF