Skattefrie godtgørelser

Her kan du få et overblik over, hvilke skattefri godtgørelser fodboldklubber kan udbetale til foreningens ulønnede medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som yder bistand i foreningens skattefri virksomhed. F.eks. ledere og trænere. Taksterne bliver løbende opdateret.

I 2021 lyder taksterne således: 

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:

I egen bil eller på motorcykel

 

På egen cykel, knallert eller EU-knallert


0-20.000 km: 3,44 kr. pr. km.
over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km.

0,54 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


Rejser med overnatning (2021): 

Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med maks. 228 kr. pr. overnatning
Diæter ved rejse med overnatning 532 kr. pr. døgn* og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag


*Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne pr. døgn reduceres med 15 % for morgenmad og 30 % for hhv. frokost og aftensmad (i alt 75% ved fuld døgnfortæring).

OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give frivillige hjælpere, ledere og trænere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Det er desuden værd at bemærke, at klubberne som frivillige arbejdsgivere kan vælge at udbetale beløb, som er mindre end de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelse er, at dækning af udgifter sker efter regning. Altså med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se og læs mere her
Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen (kilde: DIF) 
Læs mere på danskindustri.dk