Risma: Styr på jeres persondata

Vi har i samarbejde med RISMA udviklet et GDPR system, særligt tilpasset til brug for fodboldklubber, til brug for dokumentering af overholdelse af persondatareglerne, både nu og fremadrettet.

Hvad får i?
Klubberne kan bestille og anvende dette system til håndteringen af den dokumentation, som klubbens bestyrelse er forpligtet til at have på plads efter de nye persondataregler.
Systemet hjælper med at:

  • komme igennem de forskellige krav i persondataforordningen
  • identificere de steder, hvor I ikke overholder reglerne i dag
  • opfylde dokumentationskravet efter forordningen
  • overholde persondatareglerne fremover

Pris
Som det også fremgår på bestillingssiden, er prisen kr. 3.000,- inklusiv moms for to brugere om året. Dette er en særlig pris for fodboldklubberne, hvorfor bestillingen foregår via DBU, da DBU over for RISMA skal bekræfte, at bestilleren er medlem af DBU. Aftaleforholdet om køb af systemet er imidlertid alene mellem jer som klub og RISMA.

I kan bestille systemet her:

http://dk.rismasystems.com/dbu/

Det er ikke et krav, at I køber eller benytter ovennævnte system, men det er DBU’s opfattelse, at systemet er et godt værktøj til at få indarbejdet de nye regler i klubberne, at det hjælper jer med at sikre, at I også fremover overholder reglerne og endelig vil I ved at danne rapporter fra systemet, kunne levere den dokumentation, som er et krav efter de nye persondataregler.