Få besøg af oldboys-landsholdet

DBU’s Old-Boys Landshold er blevet populært over hele Danmark, og opvisningskampene rundt omkring, også i de mindre klubber, er blevet lokale events, som både klubben og byen samles omkring. Samtidig betyder opvisningskampene også, at der er gode muligheder for, at spille nogle penge ind til især klubbernes ungdomsarbejde.

DBU arbejder med en bruttotrup på omkring 50 spillere, der alle har spillet på A-Landsholdet, eller som minimum har været udtaget til Ligalandsholdet eller rigtig mange U21-Landskampe.

Af store profiler, som har spillet igennem de sidste par år kan nævnes Thomas Gravesen, John Sivebæk, Henrik "Store" Larsen, Christian Poulsen, Stig Tøfting, Martin Jørgensen, Jon Dahl Tomasson og mange flere.

DBU garanterer ikke på forhånd hvilke spillere, der er til disposition til de enkelte kampe, og det er derfor væsentligt i markedsføringen af de kampene, at der ikke er fokus på enkelte spillere men på Old Boys-Landsholdet, som hold.

Igennem de sidste mange sæsoner har ingen klubber haft underskud på et besøg af Old Boys-Landsholdet. Til gengæld varierer de arrangerende klubbers nettooverskud på kampene på mellem firecifrede beløb og op til sekscifrede beløb.

DBU har opstillet et aftalegrundlag for arrangementet af en opvisningskamp med Old-Boys Landsholdet, som både kan bruges, som model for den økonomiske styring men også, som manual for arrangementet. Aftalegrundlaget kan rekvireres hos DBU.

Klubben pålægges en afgift på 14.000 kr., samt dækkes nogle af de omkostninger, der er omkring et sådant arrangement. Dette er, som ovenfor beskrevet nøjere beskrevet i aftalegrundlaget. Afgiften til DBU dækker ikke DBU’s samlede udgifter til den enkelte kamp, idet DBU’s udgift til den enkelte kamp er væsentlig større.

DBU har nogle sponsorer omkring Old-Boys Landsholdet bl.a. hummel, og DBU’s aftaler med disse skal respekteres af den arrangerende klub, og der er derfor nogle retningslinjer i aftalegrundlaget, som skal overholdes.

Ansøgninger om opvisningskampe med Old-Boys Landsholdet bedes indsendt i god tid. Gerne senest i august måned året inden, den pågældende opvisningskamp ønskes spillet. Dette giver DBU en mulighed for et besøg, og et møde med den ansøgende klub, inden det endelige kampprogram for den kommende sæson besluttes på et møde i december måned.

Skriftlige ansøgninger bedes indeholde en begrundelse for ønsket om en opvisningskamp (jubilæum, fund-raising, by-fest eller lignende).

For yderligere informationer eller ansøgninger om at få besøg af Old-Boys Landsholdet skriv til Nick Madsen på nick@dbu.dk