Få besøg af oldboys-landsholdet

DBU’s Oldboys-landshold er blevet populært over hele Danmark, og opvisningskampene rundt omkring, også i de mindre klubber, er blevet lokale events, som både klubben og byen samles omkring. Samtidig betyder opvisningskampene også, at der er gode muligheder for, at spille nogle penge ind til især klubbernes ungdomsarbejde.

DBU arbejder med en bruttotrup på omkring 50 spillere, der alle har spillet på A-Landsholdet, eller som minimum har været udtaget til Ligalandsholdet eller rigtig mange U21-Landskampe.

Af store profiler, som har spillet igennem de sidste par år kan nævnes Thomas Gravesen, John Sivebæk, Henrik "Store" Larsen, Christian Poulsen, Stig Tøfting, Martin Jørgensen, Jon Dahl Tomasson og mange flere.

DBU garanterer ikke på forhånd, hvilke spillere der er til disposition til de enkelte kampe, og det er derfor væsentligt i markedsføringen af de kampene, at der ikke er fokus på enkelte spillere men på Oldboys-landsholdet som hold.

Igennem de sidste mange sæsoner har ingen klubber haft underskud på et besøg af Oldboys-landsholdet. Til gengæld varierer de arrangerende klubbers nettooverskud på kampene på mellem firecifrede beløb og op til sekscifrede beløb.

DBU har opstillet et aftalegrundlag for arrangementet af en opvisningskamp med Oldboys-landsholdet, som både kan bruges, som model for den økonomiske styring men også, som manual for arrangementet. Aftalegrundlaget kan rekvireres hos DBU.

Klubben pålægges en afgift på 14.000 kr. (i 2022), samt dækkes nogle af de omkostninger, der er omkring et sådant arrangement. Dette er, som ovenfor beskrevet nøjere beskrevet i aftalegrundlaget. Afgiften til DBU dækker ikke DBU’s samlede udgifter til den enkelte kamp, idet DBU’s udgift til den enkelte kamp er væsentlig større.

DBU har nogle sponsorer omkring Oldboys-landsholdet bl.a. hummel, og DBU’s aftaler med disse skal respekteres af den arrangerende klub, og der er derfor nogle retningslinjer i aftalegrundlaget, som skal overholdes.

Ansøgninger om opvisningskampe med Oldboys-landsholdet bedes indsendt senest 31. oktober året inden den pågældende opvisningskamp ønsket spillet. Dette giver DBU en mulighed for et besøg, og et møde med den ansøgende klub, inden det endelige kampprogram for den kommende sæson besluttes på et møde i december måned.

Oldboys-landsholdet spiller typisk 6-7 kampe om året fra maj til september. Kampene afvikles i udgangspunktet fredag aften med start kl. 18.30.

Kampe mod Oldboys-landsholdet spilles i udgangspunktet på klubbens eget stadion såfremt dette findes egnet. Ansøgere til kampe med Oldboys-landsholdet udvælges typisk for klubber som i det pågældende år kan fejre større klubjubilæer, f.eks. 50, 75 eller 100 års klubjubilæum.  

Skriftlige ansøgninger bedes fremsendt på mail til Nick Madsen på nick@dbu.dk og bedes indeholde:

Klubinformation og kontaktperson, begrundelse for ansøgningen (eks. klubjubilæum), eventuelle specifikt ønske til kampdato(er), information om spillested inkl. billeder af bane, omklædningsrum og klublokaler, samt gerne lidt om klubbens forventninger til arrangementet.

For yderligere informationer eller ansøgninger om at få besøg af Oldboys-landsholdet skriv til Nick Madsen på nick@dbu.dk