Ansøgningsskema for den Supplerende Stipendiepulje

Stipendier fra den supplerende stipendiepulje kan søges og tildeles løbende, enten i form af enkeltstående beløb eller faste månedlige beløb over en periode på 3-6 måneder, hvor udbetalingen sker kvartalsvis forud.

Tildelingen sker efter DBU’s vurdering af den enkelte spillers konkrete behov og fodboldmæssige potentiale.

For at komme i betragtning til et stipendium, skal du huske følgende:

 

  • Begge spørgsmål skal besvares så præcist og fyldestgørende som muligt ift. reglerne for tildeling af stipendium 
  • Har du spørgsmål, skal du kontakte os på heje@dbu.dk inden deadline
  • Du skal vedhæfte din nuværende klubkontrakt, så vi kan træffe beslutninger ud fra ens grundlag for alle
  • Hvis du er på vej til klubskifte er det vigtigt, at du beskriver dette også og hvad det betyder for din løn
Stamoplysninger

Behandling af personoplysninger DBU behandler som led i administrationen af stipendieordningen en række personoplysninger om dig, herunder lønsedler og/eller kopi af din kontrakt med din respektive klub. Formålet hermed er at kunne lave en reel udvælgelse i henhold til afsnit 2 i landsholdsaftalen. Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er nødvendige for ovenstående formål. For yderligere information omkring behandling af personoplysninger i DBU kan du læse vores til enhver tid gældende ”Privatlivspolitik”.