Ansøgningsskema for den Supplerende Stipendiepulje

Stipendier fra den supplerende stipendiepulje kan søges og tildeles løbende, enten i form af enkeltstående beløb eller faste månedlige beløb over en periode på 3-6 måneder, hvor udbetalingen sker kvartalsvis forud.

Tildelingen sker efter DBU’s vurdering af den enkelte spillers konkrete behov og fodboldmæssige potentiale.

Et stipendie fra den supplerende pulje kan benyttes til fx psykolog, mentaltræner, kostvejledning, fysioterapeut (fx ifm. genoptræning), pulsur, eksaminer, uddannelseskurser osv., som er med til at højne den enkelte spillers professionelle hverdag. 

Husk at beskrive så præcist som muligt pris, hvor mange gange, hvilket kursus, hvem er behandleren osv. 

For at komme i betragtning til et stipendium, skal du huske følgende:

 

  • Begge spørgsmål skal besvares så præcist og fyldestgørende som muligt ift. reglerne for tildeling af stipendium 
  • Har du spørgsmål, skal du kontakte os på heje@dbu.dk
  • Du skal vedhæfte din nuværende klubkontrakt, så vi kan træffe beslutninger ud fra ens grundlag for alle
  • Hvis du er på vej til klubskifte er det vigtigt, at du beskriver dette også og hvad det betyder for din løn
Stamoplysninger

Behandling af personoplysninger DBU behandler som led i administrationen af stipendieordningen en række personoplysninger om dig, herunder lønsedler og/eller kopi af din kontrakt med din respektive klub. Formålet hermed er at kunne lave en reel udvælgelse i henhold til afsnit 2 i landsholdsaftalen. Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er nødvendige for ovenstående formål. For yderligere information omkring behandling af personoplysninger i DBU kan du læse vores til enhver tid gældende ”Privatlivspolitik”.