Fodboldfaglig inspiration

TOP Center Spilleren Løser Spillet Version 3.0 Marts 2019

"Spilleren løser spillet" model

Model der i projektet anvendes til fodboldfaglig perspektivering til de fodboldfaglige samlinger samt Talenttrænerne sparring i forbindelse med observation af TOP-center træninger.

Du vil på et senere tidspunkt kunne læse mere om

  • Modellens forskellige dele.
  • Hvorfor modellen er skabt.
  • Modellens essens.

Indtil videre står modellen for egen regning.