Formål, mål og effekt

Hvad skal det 3 årige projekt medvirke til...

Projektets hjørneflag

 • Optimeret spillerudvikling i dansk fodbold (talentoptimering fra U13)
 • Forventelig 600 spillere med særlige forudsætninger i U10 – U11 og U12 drenge (i alt fra 1.800 drengespillere)
 • 3. årig projektperiode - start januar 2018
 • Optimering af træningsmiljø, screening/kendskab til spillerne og videndeling samt erfaringsudveksling


Formål/Mål:

 • Medvirke til at optimere handlekompetencer i den danske U10-U12 Spillerudvikling
 • Øget fokus på fodboldfaglighed og fodboldfaglig kvalitet i de danske U10-U12 miljøer
 • Styrke, kvalificere og optimere det lokale danske U10-U12 fodboldmiljø
 • Styrke, kvalificere og optimere grundlaget for den danske Talentudvikling fra U13
 • ”Større og bedre spillergrundlag”


Opbygning af kompetencer i/på TOP-centre samt efterfølgende videndeling med lokale fodboldklubber, kan medvirke til at…

 • Styrke niveauet i ansøger- og afviklingsklubbernes moderklubber
 • Sætte fokus på et udviklende fodboldfagligt miljø hos interesserede lokale klubber
 • Sætte fokus på FodboldFaglig VIDEN frem for TRO i lokale danske fodboldklubber
 • Sætte fokus på handling – ”Man kan ikke tale sig til det – man skal/må handle…”

Ro, tillid og gennemsigtighed i de danske U10-U12 fodboldmiljøer:

 • Øget kommunikation mellem TOP-centre & Partnerklubber skaber mere gennemsigtighed og tillid
 • Kommunikationen vil medføre tydeliggørelse af ligheder og forskelle mellem parterne. Dette vil kunne styrke samarbejdet mellem parterne
 • Drømmen er at dette kan medføre til at skabe langt mere ro og kontinuitet i de danske U10-U12 miljøer, Således at spillerudviklingen optimeres til glæde for den enkelte danske fodboldspiller

Projektets mulige effekt for dansk fodbold:

TOP-centre kan gennem egne handlinger og videndeling medvirke til at…

 • Skabe vilje til at handle hos alle parter
 • Opbygge viden samt udbrede viden om til flere - Fastholde samt udbygge opnåede erfaringer
 • Skabe og udvikle flere relevante kompetente handlefærdigheder til praksis
 • Skabe større og bedre tillid mellem eliteklubber og breddeklubber
 • Skabe øget samarbejde og gensidig forståelse i U10-U12 segmentet i dansk fodbold

Kultur-principper i beskrivelsen af projektet…

 • Rettigheder vs. forpligtigelser: Får ”man” lov til noget – skal ”man” også leve op til de medfølgende forpligtigelser
 • Forpligtigelser vs. ressourcer: De forpligtigelser ”man” bliver pålagt – skal matche ”man’s” ressourcer
 • Ressourcer vs. dansk fodbold: ”Man’s” ressourcer til rådighed - skal virke optimerende på den danske spiller- og talentudvikling


Tesen om ringene i vandet – den afledte effekt:

”Smider du en sten i vandet skaber det ringe i vandet”

Tese: Ved at definere skarpe krav og reguleringer til handlinger og ressourcer for ca. 600 spillere - vil ringene, i form af handling i praksis, sprede sig og føre til at U10-U12 spillere i dansk fodbold vil få en (endnu) bedre og endnu mere kvalitativ fodboldoplevelse!

TOP-centrene skal, som én af ”Stenene”, medvirke til at skabe de næste fodboldfaglige ringe i vandet, der igen skaber de næste ringe i vandet, osv.

Konkret input til ”Ringene i vandet”…

 • Ca. 14.000 spillere i en drengeårgang
 • 4% med særlige forudsætninger = ca. 600 spillere
 • 96% med forskellige grupperede behov og præferencer
 • Disse mangeartede behov og præferencer er ringene i vandet
 • Der skal trænes, påvirkes, udvikles og fastholdes af dansk fodbold i fællesskab
 • Trænes, påvirkes, udvikles og fastholdes af de lokale klubber i nærmiljøet
 • Relevant og kvalificeret påvirkning passende for den enkelte spiller
 • Fra spiller nr. 1 til spiller nr. 14.000