DBU godkender FC Fyn

Den fynske overbygningsaftale mellem B1909, B1913 og Dalum IF til FC Fyn er lørdag blevet godkendt af DBUs bestyrelse med start fra 1. juli 2006. To af de tre klubber tvangsnedrykkes til Danmarksserien.

DBUs bestyrelse har lørdag godkendt den kommende overbygningsaftale mellem de tre fynske klubber, B1909, B1913 og Dalum IF.
 
Klubberne orienterede første gang DBU om planerne om en overbygning af klubbernes førstehold (senior) i december 2005, og har indenfor tidsfristen 1. marts 2006 indsendt det nødvendige ansøgningsmateriale.
 
Såfremt der som følge af overbygningsaftalen skal findes et eller to hold ved ekstraordinær oprykning fra Herre-DS – eksempelvis hvis et eller to af holdene rent sportsligt fortsat ville være berettiget til at spille i 2. Division – vil DBUs turneringsudvalg i nærmeste fremtid fastlægge retningslinjerne for den eller de ekstraordinære oprykningspladser.
 
 
DBU tjekker økonomi
 
Udvalget skal blandt andet tage stilling til konsekvens, hvis der som følge af overbygningen bliver ledige oprykningspladser til 2. Division. Her er der tre mulige scenarier:
 
Hvis to ”overskydende” FC Fyn-klubber slutplaceres som de to nedrykkere i 2. division vest, vil der ikke blive tale om ekstraordinær oprykning fra Herre-DS. Hvis kun én FC Fyn-klub slutplaceres som nedrykker i 2. Division Vest, skal der findes ét hold ved ekstraordinær oprykning fra Herre-DS. Og endelig hvis der ikke er nogen FC Fyn-klubber, der slutplaceres som nedrykker, skal der findes to hold ved ekstraordinær oprykning fra Herre-DS.
 
DBU vil i foråret holde sig opdateret om hver af de tre klubbers opfyldelse af de økonomiske mindstekrav, idet forudsætningen for at indtræde i overbygningen med status som kontraktklub er, at klubberne hver især kan opfylde de økonomiske mindstekrav umiddelbart inden overbygningens ikrafttræden.
 
Dette forhold er afgørende for, hvilke af moderklubberne (reelt overbygningens 2. hold), der efter overbygningens etablering kan anvende overskydende kontraktspillere.
 
 
Sportslig korrekt afvikling af 2. Division Vest
 
DBUs bestyrelse har ligeledes forholdt sig til en henvendelse fra fire af de konkurrerende klubber i 2. Division Vest, hvori klubberne anmoder DBU om at fremrykke kampen B 1913–B 1909.
 
Motivet for denne ansøgning er, at en kamp mellem to af holdene i den kommende overbygningsaftale ikke bør spilles så sent hen imod sæsonens afslutning. Et indbyrdes opgør mellem de kommende aftaleparter på dette sene tidspunkt af turneringen opleves konkurrenceforvridende i en eventuel kamp om oprykning.
 
Kampen skal i henhold til programmet afvikles i turneringens tredjesidste spillerunde, men vil blive rykket frem til en dato i givetvis april måned.
 
DBU har naturligvis tillid til, at de tre klubber afvikler deres resterende kampe på en sportslig korrekt måde, og derfor har DBU endnu ikke truffet beslutning om det eventuelle behov for at påsætte observatører til de indbyrdes kampe mellem de tre klubber.
 
 
Nyt hold fra 1. juli
 
Klubbernes ansøgning til DBU var fyldestgørende, og opfyldte de krav, der er beskrevet i DBUs ”retningslinjer for fusioner og overbygninger”.
 
Herunder selskabsvedtægter, aktionæroverenskomst og samarbejdsaftale samt dokumentation for en kapitalstørrelse og et driftsbudget.
 
Overbygningsholdet FC Fyn overtager den sportslige placering fra det af moderklubbernes 1. hold, som placeres bedst ved afslutningen af sæsonen 2005/2006.
 
Overbygningsaftalen, der alene omfatter et fælles førstehold, kan dermed træde i kraft 1. juli i år.
 
Af: Lars Berendt - 18. marts 2006, 02:50

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første