Brønshøj og Holstebro tilbage

DBUs bestyrelse har afgjort, at Aalborg Changs trækning af holdet FC Nordjylland
i landets næstbedste række og klubbens andethold i Danmarksserien efterlader
klubben uden seniorhold. Brønshøj tilbage i 1. Division, Holstebro tilbage i 2.
Division, Danmarksseriens Kreds 3 får deltagelse af 14 hold.

DBUs bestyrelse har valgt at imødekomme Aalborg Changs ønske om at trække klubbens første- og andethold fra henholdsvis Viasat Sport Divisionen og Danmarksseriens Kreds 3.

Derimod vil DBU – efter afgørelse i den jyske lokalunion, Jydsk Boldspil-Union – ikke imødekomme klubbens ønske om at spille videre med dens øvrige hold i de jyske serier. Det er helt i tråd med JBUs eksisterende regler om, at trækning af hold i en klub skal ske fra og med dens lavest rangerende hold indenfor den pågældende kategori.

Bestyrelsens beslutning betyder, at Aalborg Chang med omgående virkning udgår med de to hold, der er kvalificeret til deltagelse i såvel DBUs som lokalunionen JBUs turneringer.

”Hullet” efter FC Nordjylland/Aalborg Chang i 1. Division bliver fra sæsonstarten udfyldt af den højest placerede af forårets nedrykkere fra landets næstbedste række, Brønshøj Boldklub, hvis plads i 2. Division i stedet overtages af Holstebro, der ellers sportsligt var rykket ud af Danmarksturneringen.

Begrundelsen er, at man efter såvel administrationens som bestyrelsens opfattelse bør sikre et fuldt antal hold i DBUs fornemmeste rækker, så vidt det er muligt.


Sidestiller med konkurs

DBUs nuværende regelsæt tager ikke højde for den aktuelle situation, og derfor har bestyrelsen besluttet sig for at anvende de regler, der kommer ”nærmest” den opståede situation.

”DBUs bestyrelse har valgt den mest hensigtsmæssige løsning, idet vi hermed kommer tættest på de relevante regler, og samtidig minimerer konsekvenserne mest muligt for de øvrige klubber”, udtaler DBUs næstformand, advokat Jesper Møller, og uddyber:

”Man kunne med lige så god grund have overvejet at anvende andre regelsæt, som for eksempel ville have ført til, at der alene spilles med 15 hold i 1. Division og Danmarksserien, men dels ligger disse regler fjernere fra en umiddelbar fortolkning, dels giver det efter min opfattelse en række uhensigtsmæssige konsekvenser rent turneringsmæssigt”.

Jesper Møller har ud fra et habilitetsspørgsmål valgt ikke at deltage i bestyrelsens votering i sprøgsmålet omkring Danmarksserien, idet hans egen klubs andethold – Jesper Møller er formand for AaB af 1885 – er indplaceret i Danmarksseriens Kreds 3 med Aalborg Chang. Det samme gør sig gældende for bestyrelsesmedlem Hans Kurt Larsen, Skive.

Med beslutningen anvender DBU de principper, der er beskrevet i propositionerne for Herre DM paragraf 10 om ekstraordinær op- og nedrykning. Og dermed sidestiller organisationen FC Nordjylland/Aalborg Chang-situationen med principperne ved en konkurs.


Danmarksserie med færre hold

For så vidt angår Danmarksseriens Pulje 3, hvor Aalborg Changs andethold var indrangeret, fortager DBU ikke den samme reduktion i antallet af nedrykkerne fra den nyligt afsluttede turnering.

Baggrunden er, at Danmarksserien i modsætning til divisionerne ”rene” rækker består af i alt tre puljer. I Danmarksserien ville der derfor kunne blive tale om tre ”ligestillede nedrykkere” (én fra hver af de tre puljer), hvor man ikke sportsligt kan udpege den højest rangerende af disse tre.

Danmarksseriens pulje 3 spilles dermed med 14 hold i den kommende sæson, idet Aalborg Chang har trukket sig, og én af nedrykkerne ikke tilbydes pladsen tilbage.

DBUs Turneringsudvalg vil ved førstkommende lejlighed udarbejde oplæg til, hvordan konsekvenserne turneringsmæssigt fra Danmarksserien og nedefter skal løses.


Konsekvenserne

For så vidt angår de konsekvenser, trækningen af klubbens to bedst placerede hold får for Aalborg Changs øvrige hold i de jyske serier 3,4,5 og 6, havde DBU bedt sin jyske lokalunion, JBU, om en afgørelse.

Herfra var holdningen helt klar, idet lokalunionen ved flere lejligheder har fået bekræftet en holdning fra de jyske klubber om at følge princippet om, at klubber skal trække deres hold startende fra de lavest rangerende hold. Og dermed følger JBU også de gældende propositioner.

”Klubben har med dens beslutning sat dens seniorspillere i sekundaafdelingen i en uheldig situation. Vi følger de regler, et flertal af klubberne i Jylland har vedtaget”, lyder det fra Benny Hansen, der er formand for JBU og medlem af såvel DBUs bestyrelse som forretningsudvalg.

Både DBUs Program- og Turneringsudvalg vil efter bestyrelsens beslutning ved førstkommende lejlighed vurdere, hvorvidt man med fordel kan foretage tilpasninger i de turneringsprogrammer, som for længst er planlagt for de berørte rækker.


Bestyrelse

Beslutningerne er endelige og kan dermed ikke ankes.

DBUs bestyrelse vil derimod benytte førstkommende møde i midten af august måned til at evaluere sagen og dens forløb.

Bestyrelsen har således ikke haft mulighed for at have en mundtlig dialog om de generelle aspekter og de konkrete henvendelser fra FC Nordjyllands og Aalborg Chang, idet den første kontakt fra Aalborg Chang/FC Nordjylland først kom i slutningen af juni måned.

Det konkrete problem med sammensætningen af specielt Viasat Sport Divisionen er opstået, fordi Aalborg Chang tirsdag aften valgte at trække holdet FC Nordjylland blot tre dage inden starten på den nye sæson i landets næstbedste række.

Denne beslutning får dermed konsekvenser i både Danmarksturneringen, Danmarksserien og de lokale, jyske serier.

DBU modtog onsdag morgen henvendelse fra Aalborg Chang, der hverken ønskede at deltage med klubbens førstehold – FC Nordjylland - i Viasat Sport Divisionen eller andethold i Danmarksserien, men derimod bad om tilladelse til at videreføre klubbens hold i de lokale jyske serier.

Bestyrelsesmedlemmerne Hanrik Ravnild og Finn Ryberg har på grund af deres tilknytning til Brønshøj Boldklub ikke deltaget i behandlingen af sagen.

DBUs bestyrelse har på grund af sagens presserende karakter behandlet den skriftligt via e-mail på baggrund af en indstilling fra administrationen.Baggrund:


Aalborg Chang forsøgte tidligere på måneden at få DBU til at godkende en overbygningsaftale, der blandt andet skulle omfatte et samarbejde med Frederikshavn.

Klubbens ansøgning blev afvist under henvisning til, at fristen var overskredet med ikke mindre fire og en halv måned.

I sidste uge forsøgte klubben derefter at få DBU til at godkende en flytning af dens kampbane fra Aalborg til Frederikshavn. Da denne ansøgning imidlertid var uløseligt koblet sammen med en række øvrige krav, der i sit indhold lå tæt op af den overbygningsaftale, DBU tidligere på måneden havde afvist, ville også denne henvendelse være et anliggende for DBUs bestyrelse. Klubben frafaldt derefter sin henvendelse.

Du kan læse mere om afgørelsen i FC Nordjyllands henvendelse til DBU her.Turneringsplaner:


Turneringsplanerne for de berørte rækker efter afgørelsen i DBUs bestyrelse vil være opdateret og fremgå på de respektive sider her på dbu.dk senest klokken 15.00 d.d.Tekst: Kommunikationschef Lars Berendt

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første