Danske dommere rykker op

Før jul rykkede SAS Liga-dommer Lars Christoffersen ind på listen over FIFA-dommere. Nu rykker Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard en kategori op på det europæiske fodboldforbund, UEFA’s, dommerlister.

Thomas VejlgaardSAS Liga-dommerne Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard rykker begge en kategori op på det europæiske fodboldforbund, UEFA’s, lister.
 
De to dommere blev sammen med Anders Hermansen begge udnævnt til FIFA-dommere fra begyndelsen af 2006.
 
Allerede sidste år avancerede Anders Hermansen og Peter Rasmussen, 32 år, fra kategori fire til tre, og fra starten af 2008 er sidstnævnte nu at finde blandt de 60 europæiske dommere i Category 2.
 
Peter Rasmussen har haft en ekspres-karriere, efter han som 19-årig tog sin dommereksamen i 1994. I 2001 startede fynboen i 2. Division og allerede i sæsonen 2003/2004 dømte han i SAS Ligaen efter en enkelt sæson i 1. Division.
 
Thomas Vejlgaard, 35 år, debuterede i SAS Ligaen i sæsonen 2002/2003. Han tog sin dommereksamen i 1988, og rykkede dermed op i den bedste række efter blot tre år som dommer i 2. og 1. Division. Efter to sæsoner som FIFA-dommer gør han nu fra årsskiftet Anders Hermansen og Michael Svendsen selskab blandt de i alt 82 dommere i UEFA’s Category 3.
 
Kort inden jul kom Lars Christoffersen med i Category 4 på listen over FIFA-dommere, hvor Danmark gennem en længere årrække har været repræsenteret med syv SAS Liga-dommere.
 
Claus Bo Larsen er blandt de 28 dommere fra 18 forskellige lande i Elite Category, mens Nicolai Vollquartz er blandt de 30 dommere i den næstbedste kategori, Premier Category.
 
Med Peter Rasmussens avancement er Danmark dermed repræsenteret i alle fem kategorier.
 
Elitedommergruppen følger løbende med i antallet af de danske dommeres internationale opgaver, og fandt det på baggrund af det begrænsede antal internationale opgaver til Emil Laursen hensigtsmæssigt at udskifte ham til fordel for Lars Christoffersen.
 
Niels Høg kommer også fra årsskiftet med på listen over FIFA-linjedommere i stedet for Jesper Petersen, der indstillede sin karriere for et halvt år siden.
 
Udvælgelsen af dommerne til FIFA’s internationale liste foretages formelt af det internationale fodboldforbund, FIFA’s, dommerudvalg, men for europæiske dommeres vedkommende foretages udvælgelsen i realiteten af det europæiske fodboldforbund, UEFA’s, dommerudvalg, som herefter inddeler dem i fem internationale kategorier med Elite Category som den fornemmeste.
 
FIFA, der har tradition for at følge DBUs indstillinger for så vidt angår danske dommere og linjedommere, reviderer deres lister én gang om året. UEFA gør det hvert halve år.
 
Danmark råder også over 10 FIFA-linjedommere og to kvindelige FIFA-dommere.
 
 
Læs også:
 

 
 
Danmarks FIFA dommere- og linjedommere 2008:

FIFA-dommere:
 
Claus Bo Larsen (FIFA Top Class Referee)
Nicolai Vollquartz (FIFA Category 1)
Peter Rasmussen (FIFA Category 2)
Michael Svendsen (FIFA Category 3)
Anders Hermansen (FIFA Category 3)
Thomas Vejlgaard (FIFA Category 3)
Lars Christoffersen (FIFA Category 4)
 
 
FIFA-linjedommere:
 
Anders Nørrestrand
Bill Rene Hansen
Bo Abildgaard
Henrik Malmberg
Henrik Sønderby
Martin Wulff
Niels Høg
Ole V. Hansen
Palle Udsen
Torben Jensen
 
 
Kvinde FIFA-elitedommere:
 
Betina Norman (FIFA)
Marianne Svendsen (FIFA)
 
 
(Det europæiske fodboldforbunds, UEFAs, dommerkomité, indrangerer de europæiske dommere i forbundets egne kategorier til brug i UEFAs og FIFAs kampe og turneringer. Det er i realiteten også UEFAs dommerkomité, der indrangerer de europæiske dommere på det internationale fodboldforbunds, FIFAs, liste. Vi benytter herover af praktiske årsager UEFAs benævnelser for indrangeringerne.)

 

 
 
 
 
 
Af: Jacob Wadland - 26. december 2007, 11:35

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første