Yderligere tre klubber tildeles A-licens

DBUs Herreeliteungdomsudvalg har imødekommet anke fra fire klubber. Opgraderer AB, B93 og FK Viborg fra B- til A-licensklubber, mens Svendborg tildeles et ”wild card” til den landsdækkende U/19 Division.

Den 26. maj afsluttede DBUs Licensudvalg gennemgangen af i alt 40 ansøgninger om licenser med at give licens til 23 klubber indenfor de tre kategorier, A+, A og B.
 
Licensmodellen, som er en nyskabelse i den nye ungdoms-elitestruktur, har en indbygget ankemulighed. Det giver alle de klubber, der ikke bliver tildelt den ønskede licens ved den første gennemgang i Licensudvalget, mulighed for i første omgang at præsentere deres argumenter på et møde med Licensudvalget. I tilfælde af fortsat uenighed kan de også få deres sager afprøvet ved en ankeinstans i form af DBUs Herreeliteungdomsudvalg.
 
Efter at have afholdt uddybende møder med sammenlagt 22 klubber den 3. juni, valgte 13 klubber efterfølgende at gøre brug af denne ankemulighed, og fik torsdag vurderet deres sag af ankeinstansen.
 
Efter en udførlig gennemgang af klubbernes sportslige forhold og bedømmelse af klubbernes infrastruktur og udviklingsmiljø sammenholdt med licensudvalgets anvendelse og fortolkning af licensreglerne, vurderede Herreeliteungdomsudvalget, at der var basis for at imødekomme anken fra tre klubberne, AB, B93 og FK Viborg.
 
Disse klubber bliver som en konsekvens af godkendelsen opgradet fra B- til A-licensklubber.
 
Svendborg bliver af sportslige årsager tildelt et såkaldt ”wild card” indenfor U/19-årgangen, der er ensbetydende med, at selvom Svendborg ikke bliver tildelt en af de tre typer licenser, så inviteres klubben til at deltage i den landsdækkende U/19-række.
 
”Vi betragter ankerne som udtryk for den store, seriøse interesse fra klubbernes side overfor det nye licenssystem. Licenseringen er en helt ny vej at gå for os indenfor eliteungdomsfodbolden herhjemme, og det er en model, vi sammen med klubberne blev enige om at gennemføre i februar i år,” udtaler bestyrelsesmedlem Jesper Møller, der er formand for DBUs Herreeliteungdomsudvalg, og som i sin egenskab af formand for ankeinstansen har deltaget i vurderingen af hver enkelt af de i alt 13 anker.
 
”Vi kan i sagens natur ikke imødekomme alle klubber i deres ønsker om licenser i denne model. Det vidste alle på forhånd. Men vi er glade for, at ordningen har motiveret et stort antal klubber til at definere deres elite-satsning. Og når den naturlige skuffelse har lagt sig i de pågældende klubber, føler jeg mig overbevist om, at de kan glæde sig over, at indsatsen uanset udfaldet kommer både spillerne og klubberne til gavn både nu og i fremtiden,” understreger Jesper Møller, der sammen med sine kolleger i udvalget har haft over 1.000 sider til gennemlæsning.
 
Ved dagens behandling blev Licensudvalgets afgørelse i de resterende ni ankesager stadfæstet.
 
 
Licensklubber:
 
Følgende 8 klubber er tildelt A+ licens: AGF, Brøndby IF, Esbjerg, FC Midtjylland, KB, Lyngby BK, OB og AaB
 
Følgende 7 klubber er tildelt A licens: AB, B93, FC Nordsjælland, Hvidovre IF, Randers Freja, Vejle BK og FK Viborg
 
Følgende 8 klubber er tildelt B licens: FC Fyn, Frem, Herfølge, Kolding FC, Næsby, Næstved, Silkeborg IF og SønderjyskE
 
 
Ungdoms DM 2008/09:
 
Med tildelingen af et wild card til Svendborg bliver der en justering i sammensætningen af DBUs ungdomsturneringer for 2008/2009, hvor den landsdækkende U/19 Division bliver øget fra 14 til 15 hold, og dermed får følgende sammensætning:
 

Landsdækkende U/19 Liga
(12 hold)
 
Landsdækkende U/17 Liga
(12 hold)
AB
AGF
Brøndby IF
Esbjerg
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
Hvidovre IF
KB
Lyngby BK
OB
Vejle BK
AaB
 
 
AGF
Brøndby IF
Esbjerg
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
Hvidovre IF
KB
Lyngby BK
OB
Vejle BK
FK Viborg
AaB
 
Landsdækkende U/19 Division
(15 hold)
 
Landsdækkende U/17 Division
(13 hold)
B93
* FC Amager
FC Fyn
Frem
Herfølge
* Holbæk B&I
* Horsens fs
Kolding FC
Næsby
Næstved
Randers Freja
Silkeborg IF
* Svendborg FB
Sønderjyske
FK Viborg
 
AB
B93
FC Fyn
Frem
Herfølge
Kolding FC
* LFA
Næsby
Næstved
Randers Freja
Silkeborg IF
* Svendborg FB
Sønderjyske
* U/19 Wild Card
 
* U/17 Wild Card

Læs mere 

DBU Nyhed
13. februar 2008
DBU Nyhed
23. februar 2008
DBU Nyhed
12. marts 2008
DBU Nyhed
26. maj 2008
DBU Nyhed
18. juni 2008

 

FAKTABOKS
 
Udover at sikre en plads i de bedste ungdomsrækker modtager klubberne også et grundbeløb fra DBU defineret ud fra hvilken licens klubben opnåede:
 

B-licens
125.000 kroner
A-licens
300.000 kroner
A+-licens
500.000 kroner

 
Både på drenge- og pigesiden bliver der for pågældende trænere i licensklubberne udarbejdet et uddannelsesforløb indeholdende studiedage, -ture, kurser med mere. Samtidig bliver der etableret en ansøgningspulje, hvor licensklubberne kan ansøge om tilskud til opgradering af faciliteter og lignende.
 
Ved dagens behandling af ankesagerne i DBUs herreeliteungdomsudvalg deltog Jesper Møller (formand), Torben Jensen, Hans Munch og Leif Jensen,  mens Kent Falkenvig og Kim Vilfort i deres egenskab som medlem af licensudvalget blev vurderet som inhabile, og derfor ikke deltog i behandlingen.
 
Licensudvalg for drenge ungdom består af Christian Kofoed (formand), Jens Jørgen Møller Nielsen, Kent Falkenvig og Kim Vilfort.

 

 
Af: Jacob Wadland / Lars Berendt - 26. juni 2008, 08:09

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første