FC Amager-anke afvist

FC Amager blev frataget 4-2 sejr over Lyngby Boldklub efter anvendelsen af karantæneramt spiller. DBU har afvist klubbens anke over det disciplinære nederlag.

FC Amagers sportsligt flotte debutkamp i Viasat Divisionen mod Lyngby Boldklub blev få dage efter vendt til et skrivebordsnederlag.
 
FC Amager vandt åbningskampen i Viasat Divisionen med 4-2 over Lyngby Boldklub, men den sportsligt overbevisende sejr blev af disciplinære årsager ændret til et nederlag på 0-3, efter DBU Turneringer havde behandlet en protest fra Lyngby Boldklub over modstanderens brug af spilleren Nicki Albæk.
 
Den pågældende spiller var efter afslutningen af den ordinære turnering i 2. division 2007/2008 noteret for 41 karantænepoints. Spilleren modtog imidlertid en såkaldt 6-points advarsel i klubbens anden play off-kamp mod Brabrand den 21. juni, og kom dermed op på 47 karantænepoints og følgelig en hængende karantæne, som efter reglerne skal overføres til denne sæson.
 
Med denne spilledags karantæne var han dermed ikke spilleberettiget i kampen mod Lyngby Boldklub, hvilket klubben var blevet gjort opmærksom på i en skrivelse fra DBU Turneringer allerede den 23. juni.
 
FC Amager blev dermed i henhold til turneringsreglernes § 36.2 dømt som taber af kampen med målscoren 0-3, mens modstanderholdet Lyngby Boldklub blev tildelt tre points og målscoren 3-0.
 
FC Amager erkendte dengang fejlen og accepterede de resultatmæssige konsekvenser, men valgte alligevel at benytte ankemuligheden.
 
Det fremgik af klubbens anke, at den principalt vil have kendelsen af 12. august omgjort, således at det oprindeligt opnåede resultat 4-2 til FC Amager fastholdes, subsidiært at kampen skal spilles om eller mere subsidiært, at Lyngby Boldklub fratages de af DBU’s disciplinærudvalg administrativt tillagte points og den af samme tilkendte målscore.
 
FC Amager argumenterede endvidere for, at oprykningskampe er en slags ”mini-pokalturnering”, som karantænemæssigt bør være isoleret fra den ordinære turnering.
 
Udover at DBU Turneringer informerede Fremad Amager om Nicki Albeks karantæne i en særskilt karantæneskrivelse umiddelbart efter kampen Fremad Amager-Brabrand, fremgik det efterfølgende af DBUs hjemmeside, under kategorien ”oprykningskampe til Viasat Divisionen”, at Nicki Albek havde 1 uafsonet karantænedag.
 
Inden den pågældende oprykningskamp var Fremad Amager således skriftligt orienteret om, at karantænepoints fra den ordinære turnering medtages i oprykningskampe. Det fremgår klart af Herre-DM propositionernes § 8.5 således:
 
”Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for de i § 8.4 nævnte kampe og for eventuelle ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe, idet dog de deltagende klubber i fællesskab arrangerer, afrapporterer og deler alle indtægter og udgifter ved disse kampe”. 
 
På denne baggrund og med supplerende materiale i form af anken fra FC Amager, afgørelsen fra DBU Turneringer, protesten fra Lyngby Boldklub, karantænedommen fra DBU Turneringer til Fremad Amager, udskrift fra DBUs hjemmeside (www.dbu.dk/Viasat Divisionen/Oprykningskampe) samt informationsbrev fra DBU Turneringer vedrørende oprykningskampe stadfæstede DBUs bestyrelse lørdag kendelsen.
 
FC Amager kan i henhold til DBUs love § 25.2 anke bestyrelsens kendelse indenfor 14 dage til DBUs Appeludvalg.
Af: Lars Berendt - 20. september 2008, 03:54

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første