DBU godkender HB Køge

Den sjællandske overbygningsaftale mellem Herfølge Boldklub og Køge Boldklub bliver en realitet som HB Køge fra 1. juli.

HB Køge bliver nyt hold i Danmarksturneringen efter sommerferien.

DBU har således lørdag godkendt overbygningsaftalen mellem naboklubberne Herfølge Boldklub og Køge Boldklub.
 
Overbygningsaftalen omfatter et fælles førstehold, der overtager Herfølge Boldklubs sportslige placering – Herfølge overvintrer på andenpladsen i Viasat Divisionen – og får dermed ikke yderligere konsekvenser for DBUs øvrige turneringer end de, der allerede er afledt af Køge Boldklub A/S’ konkurs.
 
Udover det kommende, fælles førstesenior omfatter overbygningsaftalen også et fælles U/17- og U/19-hold.
 
På etableringstidspunktet er det udelukkende Herfølge Boldklub, der har status af kontraktklub, hvilket forudsætter, at den nuværende indehaver af kontrakttilladelsen, Herfølge Boldklub A/S, opfylder DBUs økonomiske mindstekrav på både etableringstidspunktet og fremadrettet uanset dette selskab fortsætter eller likvideres solvent.
 
HB Køge etablerer sig i selskabsform som HB Køge A/S, som får stillet Herfølge Boldklubs kontrakttilladelse til rådighed gennem en samarbejdsaftale mellem de to moderklubber, der begge indskyder kapital i det nye selskab.
 
Fremadrettet vil det udelukkende være spillere tilknyttet Herfølge Boldklub, som vil kunne indgå kontrakter med HB Køge, ligesom eventuelt overskydende kontraktspillere fra det nye, fælles hold alene vil være spilleberettigede for Herfølge Boldklubs øvrige, relevante hold.
 
Såfremt overbygningen ophører, er Herfølge Boldklub berettiget til at overtage den sportslige placering for de hold, der er omfattet af overbygningsaftalen.
 
DBU har i godkendelsesproceduren forholdt sig kritisk til nogle forhold i forbindelse med Køge Boldklubs konkurs, men har ikke fundet, at hverken konkursen i Køge Boldklub A/S eller ændrede prioriteringer i forhold til det associerede selskab juridisk udelukker muligheden for godkendelsen af overbygningsaftalen.
 
DBU har også forholdt sig til navnet HB Køge i forhold til de to moderklubbers geografiske tilhørsforhold, som er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis på området.
 
 
 
 
 
 
 
Af: Lars Berendt - 14. marts 2009, 02:41

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første