DBU kræver redegørelser fra Køge og Frem

Det danske fodboldforbund kræver indsigt i såkaldte ”amatørkontrakter” mellem Viasat-divisionsklubberne Køge Boldklub og Boldklubben Frem og flere, nye spillere i de to klubber, der har fået frataget retten til at tegne nye kontrakter.

Såvel Køge Boldklub som Boldklubben Frem har på nuværende tidspunkt frataget retten til at tegne spillerkontrakter og indgå lejeaftaler.
 
Derfor har det skabt undren hos såvel andre klubber i Viasat Divisionen som det danske fodboldforbund, at begge klubber i løbet af vinterpausen har tiltrukket spillere, der tidligere har været på kontrakt i andre danske eller udenlandske klubber, på såkaldte ”amatørkontrakter”.
 
Dette begreb, som hverken i form eller indhold eksisterer i dansk fodbold, dækker angiveligt over skriftlige aftaler mellem de pågældende spillere og klubber, som tager udgangspunkt i amatørbestemmelserne.
 
Amatørbestemmelserne i dansk fodbold giver – uden nogen form for gensidige forpligtelser mellem parterne – enhver klub uanset dens status eller placering mulighed for at betale en spiller op til 2.000 kroner om måneden.
 
”Vi arbejder kun med én form for kontrakter i dansk fodbold. Det er DBUs Standardspillerkontrakt, som er gensidigt forpligtende for spiller og klub. Såvel Køge som Frem har sat sig selv i økonomisk uholdbare situationer, hvor de i øjeblikket ikke har ret til at tegne nye kontrakter,” forklarer DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen, og uddyber:
 
”Det vækker naturligvis opsigt, når disse to klubber alligevel er i stand til at sikre sig spillere, der går fra status af kontraktspillere til amatørspillere, afstår fra en indtægt, der er højere end amatørregulativet giver mulighed for, men samtidigt spiller videre på det næsthøjeste, sportslige niveau herhjemme”.
 
Dette scenario kan imidlertid godt finde sted indenfor de formelle rammer af amatørbestemmelserne, og derfor vil DBU nu give de to klubber chance for at dokumentere sig ud af tvivlen.
 
DBU har således i et brev til begge klubber torsdag udbedt sig kopi af alle, eventuelle skriftlige aftaler, de to klubber har indgået med amatørspillere.
 
Klubberne har fået frist til fredag den 29. februar.
 
”Vi har udbedt os aktindsigt for – så godt vi kan – at sikre os, at klubberne ikke ulovligt har underlagt spilleren forpligtelser, der ligger ud over amatørreglerne, og at de beløbsmæssigt holder sig indenfor rammerne af amatørbestemmelserne,” forklarer Jim Stjerne Hansen, der dog også erkender DBUs lovmæssige begrænsninger i forsøget på at kontrollere aftaler, som ligger udover dem, fodboldforbundet formelt godkender:
 
”Vi har til gengæld ingen mulighed for at krydstjekke, klubbernes oplysninger, idet vi for eksempel ikke har lovhjemmel til – ligesom Skat – at undersøge en spillers personlige, økonomiske forhold.”
 
DBU har heller ikke intentioner om fremadrettet at påtage sig en tilsynsførende eller godkendende funktion i relation til andre former for aftaler end DBUs Standardspillerkontrakt, som sikrer en konkurrencemæssig ens situation for alle klubber.
 
Det er ligeledes kun DBUs Standardspillerkontrakt, der sikrer spillerne indenfor områder som forsikring, pension og sikkerhed i ansættelsesforholdet, mens klubben tilsvarende kun gennem DBUs Standardspillerkontrakt har garanti for at råde over spilleren i den pågældende periode. Amatørspillere kan derimod til hver en tid skifte klub.
 
Køge Boldklubs fratagelse af retten til at indgå nye kontrakter i december sidste år skete blandt andet som følge af en årsrapport, som udviste en ansvarlig kapital på mindre end de 25% af klubbens samlede lønomkostninger, som DBU kræver af kontraktfodboldklubberne.
 
Boldklubben Frem A/S fik frataget sine muligheder for at indgå nye kontrakter og lejeaftaler i juni måned sidste år som konsekvens af, at selskabet indledte forhandlinger om en akkordordning.
 
Klubben får i øjeblikket en tvangsakkord-ordning behandlet hos Skifteretten.
 
DBUs regler på kontraktfodboldområdet har netop til formål at sikre klubbernes økonomi blandt andet med henblik på at undgå akkordordninger, betalingsstandsninger og konkurser.
 
 
Læs også:
 
Af: Lars Berendt - 21. februar 2008, 03:44

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første