DBU Licenssystem – til gavn for spillerens udvikling

På DBUs repræsentantskabsmøde den 23. februar bliver klubbernes og lokalunionernes repræsentanter bedt om at tage stilling til indførelsen af DBUs Licenssystem, Ungdom, der har til formål at sikre en optimering af talentudviklingsmiljøerne ude i klubberne.For landstræner Morten Olsen er der ikke i tvivl om vigtigheden af at få indført licenssystemet:
 
"Efter min opfattelse viser tendenserne i international fodbold, at det danske talentudviklingssystem trænger til yderligere optimering. Med DBU Talenttræning er vi allerede kommet et skridt i den rigtige retning, og derfor er det af vital betydning, at vi nu får indført et licenssystem, hvor der er fokus på udviklingsmiljøerne i klubberne," udtaler landstræner Morten Olsen og uddyber:
 
"Jeg ved, at mange klubber allerede arbejder seriøst med talentudviklingen, og med licenssystemet kan vi forhåbentlig motivere endnu flere klubber til at sætte talentudviklingen på dagsordnen for at give den enkelte spiller bedre mulighed for at udnytte sit fulde potentiale.
 
Vi skal have modet til at udvikle ungdomsfodbolden på den lange bane," lyder opfordringen fra landstræneren.
 
Licenssystemet er en vigtig del af DBUs store projekt ’Talentudvikling i Danmark, 2007-2012’, der bygger på fleksibilitet og dialog, således at det sikres at udviklingen af den enkelte spiller kommer i centrum.
 
DBUs Talentudviklingskoordinator for drenge Kim Hallberg ser endvidere nogle klare fordele for klubberne:
 
”Licenssystemet skal overordnet ses som en model, der har til formål at give kontinuitet i talentudviklingsarbejdet i fremtiden på både drenge- og pigesiden. Der er formentlig ingen, der er uenige i, at træningsmængde, trænerens kompetence, specialtræning og faciliteter har betydning for den enkelte spillers udvikling,” siger Hallberg, der bliver bakket op af talentudviklingskoordinator på pigesiden Thomas Jensen, der uddyber:
 
”Licenssystemet belyser i forhold til det nuværende system langt bedre, hvad der kræves af en talentudviklingsklub, for at skabe det optimale udviklingsmiljø for både piger og drenge.”
 
Håbet med licenssystemet er da også, at spillerne bliver længere i klubberne i deres nærmiljø. Dette begrundet i, at det ikke længere er påkrævet at ’samle’ de bedste spillere på U/12 og U/14 holdene i de større klubber, alene for at sikre sig indplacering som U/16 og U/18 på drengesiden, og U/17 på pigesiden. Et håb der også er helt i tråd med DBUs ”Holdninger & Handlinger”.
 
Efterlevelse af ’Holdninger & Handlinger’ er i det hele taget en væsentlig del af licenskravene. Både hvad angår de Sportslige krav og de Etiske retningslinjer i licenssystemet, hvilket gerne skulle være med til at højne kvaliteten og fokus på børnefodbolden i hele Danmark.
 
 
Overgangsordninger sikrer plads
 
Oplægget til Licenssystemet var i efteråret 2007 ude til høring hos klubber og lokalunioner, der alle meldte utrolig positivt tilbage med en klar støtte til at bære projektet videre. Der blev udtrykt meget få bekymringer i høringssvarene, men en af de bekymringer, der gik igen flere steder, var de infrastrukturelle krav, til baner, lys med mere.
 
Der var forståelse for kravene, som alle syntes rimelige i bestræbelserne på at optimere klubbernes udviklingsmiljøer, men som det blev frygtet ville betyde, at flere klubber ville blive afskåret fra at få licens fra starten – herunder også klubber, der arbejder målrettet med talenterne, men som alene på baggrund af kort reaktionstid, eller manglende kommunal forståelse, ikke ville kunne opfylde kravene fra dag et.
 
Licensgruppen tog betænkelighederne til efterretning, og ændrede oplæget, således at stort set samtlige infrastrukturelle krav nu giver mulighed for overgangsordninger. Dermed bør der være sikret plads til alle de klubber, der er sportsligt berettiget og som blot mangler faciliteterne, forudsat at der er udarbejdet en handlingsplan herfor. Håbet er da også at licenskravene kan give mulighed for et langt bedre beslutningsgrundlag omkring prioriteringer og facilitetsspørgsmål rundt om i klubber og kommuner.
 
En investering i fremtiden
 
Med de specifikke krav der stilles til de kommende licensklubber, er der forståeligt nok nogen, der er bange for, at det kun er de store klubber, der kan opfylde kravene til licens, og derved opnå kvalifikation til de DBUs ungdomsrækker.
 
Der er heller ingen tvivl om, at der er store udgifter forbundet med at få og opretholde en A-licens (eller A+-licens på drengesiden). Det koster penge at skabe og vedligeholde gode udviklingsmiljøer, med højtuddannede trænere, specialtrænere, sundhedssektor og gode faciliteter, men det skal alt sammen ses som en investering i fremtiden – for klubben, men i høj grad for den enkelte spiller.
 
B-licensen på drengesiden, bør dog være en oplagt mulighed for en del klubber at opnå gennem omprioritering, større fleksibilitet og større vilje til at handle.  
 
Kim Hallberg tror dog ikke at klubber, der ikke opnår A- eller B-licens, står dårligere end det er tilfældet i dag – tværtimod:
 
”Disse licenskrav afskærer givetvis en del klubber fra at opnå licens, men den fleksible turneringsstruktur som licenssystemet lægger op til, åbner jo netop mulighed for, at klubber, der et enkelt år er sportsligt berettiget, men måske ikke opfylder alle kravene, alligevel kan deltage i liga eller division på et såkaldt ’wild-card’. Det skal dog understreges, at der er tale om særlige tilfælde, idet licenskravene jo er ment som en kvalitetssikring til gavn for den enkelte spillers udvikling.   
 
Ønsket fra DBUs side er at imødekomme de klubber, store som små, der ønsker at prioritere og optimere talentarbejdet. Forventningen er da også, at man med licenssystemet, oftere end det er tilfældet med det nuværende system, vil se mindre klubber deltage i divisionen et år eller to”.
 
Såfremt forslaget om indførelse af DBU Licenssystem, Ungdom vedtages på DBUs repræsentantskabsmøde, er det endnu ikke besluttet hvornår licenssystemet træder i kraft, men udgangspunktet er en licenstildeling fra 1. august 2008.
 
Det er dog vigtigt at klubberne får god tid til at forberede og udfylde deres ansøgning.
 
Her vil nøgleordene også være fleksibilitet og dialog - til gavn for dansk talentudvikling og den enkelte spillers udvikling.

Læs mere

Se de meste gængse spørgsmål, der er blevet stillet til licenssystemet og læs svarene
Af: Jacob Wadland - 13. februar 2008, 02:59

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første