DBU søger kvindelige ledere

DBU søger kvindelige fodboldtrænere og -ledere. Indleder samarbejde med Kvindelandsholdets sponsor, 3F, om lederuddannelse for kvinder med blandt andet karriere- og udviklingsplan, lobbyisme, strategisk ledelse og kommunikation på skemaet allerede i år.

Ledere er en mangelvare i fodbold.
 
Kvindelige ledere er en endnu større mangelvare i fodbold.
 
Derfor iværksætter DBU i år et projekt, der med udgangspunkt i blandt andet positive erfaringer fra tysk fodbold har til formål at rekruttere kommende kvindelige trænere og ledere.
 
”Kvindelige ledere er et udviklingsområde i dansk fodbold. Pigefodbold er den hurtigst voksende sportsgren herhjemme, men det afspejler sig ikke blandt trænerne og lederne i klubberne og unionsregi, og det skal vi have rettet op på,” påpeger DBUs formand Allan Hansen, og uddyber:
 
”Erfaringer fra Tyskland viser, at hvis man går ind med nogle tilbud om træneruddannelser, er der en tendens til, at de kvindelige fodboldspillere vender tilbage i andre funktioner i deres klubber, når de stopper med at spille.”
 
Langsigtet er tanken at skabe interesse for trænergerningen blandt kvindespillerne allerede, mens de er aktive. Eventuelt som hjælpetrænere for de yngste årgange for derigennem at introducere dem for eksempelvis ”børnefodboldens basis” og træneruddannelserne.
 
Konkret vil DBU i et pilotprojekt iværksætte et specielt lederuddannelsesprogram for det, DBU Uddannelse betegner som ”ledelsestalenter” i form af en gruppe på 24 personer, som skal gennemgå et ét-årigt uddannelsesforløb, som bygger på DBUs Ledelse 1 og 2-moduler.
 
Uddannelsen bliver ikke eksklusiv for kvinder, idet det blandt andet er 3F’s erfaringer, at uddannelsesforløb fungerer bedst med hold bestående af begge køn, men målsætningen er selvsagt en majoritet af kvinder på holdene.
 
Formålet med forløbet er at give deltagerne viden om spillereglerne på ledelsesposter i politiske organisationer, at give dem et fundament til opbygningen af et eget netværk i deres ledelseskarriere samt at stille pladser til rådighed på ledelsesposter i klubberne og i forbundsregi, eksempelvis i arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelser.
 
Hensigten er også at benytte mentor-modellen i uddannelsen af de kommende ledere, som også vil omfatte emner som fodboldens organisering, netværksopbygning, personlig karriere- og udviklingsplan, lobbyisme, strategisk ledelse samt kommunikation og personlig fremtræden.
 
Blandt de godt 305.000 aktive fodboldspillere herhjemme er de godt 60.000 – svarende til 20% - kvinder.
 
I DBUs, lokalunionernes, Divisionsforeningens og Kvindedivisionsforeningens bestyrelser er der kun fem – svarende til under fire procent - kvinder mellem de i alt 73 medlemmer.
 
DBU investerer en kvart million kroner i projektet i indeværende budgetår.
 
Af: Lars Berendt - 22. februar 2008, 04:35

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første