Honorar til bestyrelsen

Dansk Boldspil-Union indfører honorar og frikøbsordning for medlemmerne af bestyrelsen i landets største sportsforbund som konsekvens af stigende krav til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesarbejdet i det danske fodboldforbund har udviklet sig over årene.
 
Dermed er kravene til bestyrelsesmedlemmernes fleksibilitet og tidsmæssige forbrug til forberedelse og mødedeltagelse – også indenfor almindelig arbejdstid - blevet skærpet, ligesom det juridiske ansvar er steget markant i forhold til udviklingen indenfor ikke mindst den økonomiske del af organisationens forskellige samarbejdsaftaler.
 
Derfor indfører DBU nu en frivillig honorar- eller frikøbsordning for de 15 medlemmer af bestyrelsen på 16 personer. Honorerings- og kompensationsmuligheden skal samtidig sikre, at de erhvervsaktive medlemmer af bestyrelsen ikke har reelle udgifter ved udførelsen af deres tillidsposter.
 
DBU indførte således første gang honorering af bestyrelsesformanden i 1999, da bestyrelsen valgte at tildele daværende formand Poul Hyldgaard et årligt honorar på 250.000 kroner.
 
DBUs formandsfunktion er siden 2002 blevet betragtet som et fuldtidserhverv, som forbundets nuværende formand, Allan Hansen, betales 660.000 kroner årligt for at udføre.
 
Honorar- og frikøbsordningen differentieres beløbsmæssigt mellem de fire bestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af forretningsudvalget og de øvrige 11 bestyrelsesmedlemmer.
 
De fire medlemmer af forretningsudvalget - næstformanden, kassereren samt to bestyrelsesvalgte repræsentanter - tilbydes i henhold til den nye mulighed 65.000 kroner i årligt honorar eller op til 130.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. De 11 menige bestyrelsesmedlemmer vil hver kunne modtage 45.000 kroner i honorar eller op til 90.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste.
 
Formandens og bestyrelsesmedlemmernes konkrete omkostninger i forbindelse deres hverv godtgøres i forvejen efter regning. Rejse- og transportomkostninger godtgøres efter statens regler, som er fastsat af Finansministeriet.
 
I forvejen udbetaler sammenlignelige organisationer som eksempelvis Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik og –Idrætsforeninger (DGI), Team Danmark, Anti Doping Danmark, Elitefacilitetsudvalget samt Lokale- og Anlægsfonden forskellige former for kompensation, frikøbsordninger eller honorarer til hele eller dele af deres bestyrelser.
 
Blandt de nordiske fodboldforbund modtager bestyrelsesmedlemmerne i det svenske fodboldforbund, SFF, honorar.
 
Honorar- og kompensationsordningen, hvis beløb kan fastsættes af bestyrelsen, blev vedtaget af DBUs repræsentantskab på dens møde lørdag den 23. februar.
 
Modellen, som træder i kraft 1. marts, forventes at beløbe sig til et sted mellem 750.000 kroner til 1,5 millioner kroner årligt.
Af: Lars Berendt - 23. februar 2008, 11:44

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første