DBU inddrager spilleragents licens

DBUs Kontraktfodboldudvalg idømmer bøde på 200.000 kroner og inddrager spilleragenten Mikkel Becks licens i tre-årig periode som følge af overtrædelse af DBUs Reglement for spilleragenter.

DBUs Kontraktfodboldudvalg har afsluttet en sag mod den danske spilleragent Mikkel Beck.
 
Kontraktfodboldudvalget har valgt at pålægge Mikkel Beck en bøde i henhold til DBU’s Reglement for spilleragenter på 200.000 kroner samt at inddrage hans spilleragentlicens i tre år, hvoraf de to år gøres betinget.
 
Sanktionen er konsekvensen af en sag, hvor spilleragenten har overtrådt DBUs spilleragentregler på området om dobbeltrepræsentation, samt at han har undladt af at anføre navn og underskrift på spillerkontrakten.
 
Mikkel Beck har under sagsforløbet erkendt, at han havde indgået repræsentationsaftaler med såvel spilleren som den udenlandske klub, som han formidlede aftalen med, uden at oplyse spilleren om dette forhold.
 
Du kan læse kendelsen i sin helhed, idet DBU dog har valgt at anonymisere såvel spiller som klubber.
 
Mikkel Beck har nu to uger til at anke kendelsen til DBUs bestyrelse.
 
 
Læs mere her:
 
 
 
Af: Lars Berendt - 27. august 2009, 03:14

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første