Claus Bretton-Meyer administrerende direktør i DBU

Dansk Boldspil-Union har ansat Claus Bretton-Meyer, 47 år, som administrerende direktør efter generalsekretær Jim Stjerne Hansen, som forlader fodboldforbundet med årets udgang.

Claus Bretton-Meyer, 47 år, tiltræder som administrerende direktør for Dansk Boldspil-Union (DBU) i begyndelsen af det nye år.

Han forlader en stilling som CEO for EuroAds Group A/S, som han fortsætter sin tilknytning til gennem en plads i virksomhedens bestyrelse.

Den administrerende direktør får ansvaret for den samlede forretningsmæssige drift og udvikling af DBU, herunder det daglige ansvar for drift, ledelse, økonomisk performance, prioritering af aktiviteter og ikke mindst udviklingen af det danske fodboldforbund fremadrettet.

Væsentligt for valget af Claus Bretton-Meyer er hans brede ledelses- og virksomhedsmæssige erfaring ikke mindst som ansvarlig for opbygningen og driften af TV2 Sport fra august 2007 til juni 2013, hvor han blandt andet forhandlede tv-rettigheder med medlemsorganisationen, Divisionsforeningen, og tilsvarende udenlandske udbydere af sportsrettigheder.

Inden sin tiltrædelse som administrerende direktør for TV2 Sport har Claus Bretton-Meyer været Deputy- and Regional Director for Observer Norhtern Europe og Managing Director for Azlan Scandinavia A/S.

Uddannelsesmæssigt har han et Certificate in Business and Marketing fra Niels Brock Business College, en Executive MBA (Master of business administration) fra Copenhagen Business School (CBS) og senest Insead, Blue Ocean Strategy samt 30 års erfaring fra Forsvaret, hvor han er uddannet officer.

Fra generalsekretær til administrerende direktør

Claus Bretton-Meyer afløser DBU’s nuværende generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, 60 år, som forlader organisationen ved årets udgang efter 25 år som øverste, administrative leder af det danske fodboldforbund.

DBU’s forretningsudvalg har valgt at erstatte den nuværende generalsekretær med en administrerende direktør som en naturlig forlængelse af, at DBU over de senere år har iværksat en modernisering og tilpasning af organisationen med det formål, at organisationsstrukturen skal tage endnu bedre højde for den helhedstanke, DBU er baseret på.

DBU har således i de senere år gennemgået en stor omstillingsproces med en ny politisk og administrativ struktur, som tager højde for helhedstanken og DBU’s konkurrencesituation. Samtidig sikrer strukturen, at fodboldens forenings- og forretningsmæssige potentiale udnyttes bedst muligt.

Den nye administrerende direktør kommer til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling og modernisering af DBU samtidig med, at der sikres en stabil og velfungerende drift. Derfor har forretningsudvalget lagt vægt på en profil med ledelsesmæssig tyngde og kulturel kraft til at realisere strategien og de målsætninger, der er udstukket, og som kan understøtte og kvalificere bestyrelsens arbejde med politisk og strategisk at videreudvikle DBU.


Visionær

”Vi får en visionær direktør med en solid uddannelsesmæssig baggrund og en bred, relevant erfaring fra ledende stillinger i erhvervslivet. Det giver sig selv, at hans tidligere stilling som administrerende direktør for TV2 Sport har været specielt interessant for os. Dertil vil Claus kunne tilføre os erfaring fra både lokalpolitik og politisk bestemt bestyrelsesarbejde, ligesom det dengang delte ejerskab af TV2 Sport mellem TV2 Danmark og MTG Group strukturelt kan minde lidt om opbygningen af DBU’s organisation med to medlemsorganisationer”, påpeger bestyrelsesformand Allan Hansen, og uddyber:

”Den manglende erfaring på det fodboldfaglige og –organisatoriske område vil blive kompenseret af de kompetencer, vi med den nye struktur har samlet omkring Claus i rundt om i hele organisationen. I det daglige bliver det naturligvis primært chefgruppen bestående af de ansvarlige for driftsområderne Elite, Bredde og Udvikling samt stabsfunktionerne Direktionssekretariat, Jura, Kommunikation, Økonomi og den administrerende direktør for DBU A/S.”

”Vi har været meget rundhåndede i tildelingen af midler til forskellige aktiviteter de senere år, men til trods for den nødvendige sparerunde, vi kommer til at gennemføre i dette budgetår, er det et økonomisk velfunderet sportsforbund, vi kan overdrage til den nye administrerende direktør, som med sin inspiration og ledelsesmæssige kompetencer skal sikre videreudviklingen af alle de forretningsmæssige områder i DBU og samtidig videreføre sammenhængskraften mellem elite- og breddefodbolden,” slutter Allan Hansen.


Superbrand med potentiale

”DBU er et centralt samfundsmæssigt omdrejningspunkt, og er et superbrand, som nyder stor anerkendelse blandt de interessenter, der har en berøring med dansk fodbold. Det er en organisation, der viser store resultater, men som også har et stort potentiale, som jeg glæder mig til at være med til at forløse i årene frem gennem et tæt samarbejde med en kompetent medarbejdergruppe og i et konstruktivt samarbejde med de interne og eksterne partnere ”, udtaler Claus Bretton-Meyer, som er gift og far til to børn på 12 og 15 år.

Landstræneren bliver én af den kommende administrerende direktørs vigtigste medarbejdere, men Claus Bretton-Meyer undgår udfordringen med at sikre besættelsen af en af Danmarks højest profilerede stillinger fra sommeren 2014 som noget af det første i sin kommende stilling. Denne opgave, som er en del af en igangværende og løbende proces, ligger placeret som den afgående generalsekretærs sidste, væsentlige opgave, hvilket hans afløser er særdeles tilfreds med:

”Det er helt logisk, at DBU’s nuværende generalsekretær sikrer tilknytningen af landstræneren for de kommende år. Jim har et unikt internationalt indblik og netværk og alle relevante kontakter indenfor DBU’s egen organisation og dansk fodbold i det hele taget til at løse den opgave på betryggende vis”, understreger Claus Bretton-Meyer, og slutter:

”Det fodboldfaglige er netop ikke blandt mine spidskompetencer, og det bliver derfor min opgave at sikre og støtte, at udviklingen af det sportslige know how fortsat bliver prioriteret højt i organisationen. Mine primære kompetencer skal i stedet udnyttes til at håndtere de udfordringer, DBU vil komme til at opleve i et mere bredt perspektiv de kommende år.”


Tiltrædelse i starten af det nye år

Den administrerende direktør refererer til bestyrelsen i DBU og i uopsættelige driftsmæssige forhold til forretningsudvalget bestående af formanden, næstformanden og kassereren samt to menige bestyrelsesmedlemmer.

Det er forretningsudvalget, der har haft ansvaret for ansættelsen af direktøren, som er sket med support fra konsulentvirksomheden Flensby og Partners, som havde shortlistet en ansøgergruppe på 90 personer til syv kandidater.

DBU’s forretningsudvalg består udover af formanden af næstformand Jesper Møller, kasserer Christian Kofoed samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Christensen, formand for Divisionsforeningen, og Bent Clausen, formand for DBU Jylland.

DBU’s chefgruppe består af breddechef Steen Jørgensen, direktionssekretariatschef Kenneth Reeh, elitechef John Helt, in-house jurist (advokat) Thomas Jønsson, kommunikationschef Lars Berendt, udviklingschef Poul Gilling, økonomichef Bo Grøn-Iversen samt administrerende direktør for DBU’s kommercielle selskab, DBU A/S, Katja Moesgaard.

Direktionssekretariatschefen og kommunikationschefen deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

Claus Bretton-Meyer tiltræder sin stilling senest 1. marts 2014.

Af: Lars Berendt - 22. november 2013, 13:00

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første