MENU

Enormt aktivitetsniveau i DBU

Antallet af kurser, kampe, stævner og meget andet i idrættens verden er imponerende stort, og DBU har det højeste aktivitetsniveau blandt alle specialforbund med bl.a. 62% af alle ungdomskampe. Det viser en aktivitetsomfangsanalyse foretaget af DIF i forbindelse med Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi og struktur.Fodbolden har igennem årtier været den største sportsgren i Danmark, og målt på medlemstal står DBU med godt 330.000 aktive medlemmer for en sjettedel af de i alt 1,9 millioner idrætsaktive i DIF-idrætten. Hertil kommer ikke færre end 21.305 ledere, 47.776 trænere og ca. 3.200 dommere.

Det er derfor ikke overraskende, at fodbolden fører an på langt de fleste af de parametre i den aktivitetsomfangsanalyse, som er foretaget af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og indsendt til Kulturministeriet i forbindelse med ministeriets udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark, som netop er offentliggjort.

Men alligevel er tallene iøjnefaldende. DBU står nemlig for langt mere end en sjettedel af de forskellige aktiviteter, der er undersøgt i analysen, og som kan forventes med afsæt i forbundenes relative størrelser. 

Således står DBU med 254.812 kampe for hele 62 procent af de ungdomskampe og med 87.795 kampe for 41 procent af de voksenkampe, der tilsammen bliver spillet i DIF’s 61 specialforbund. Herudover står DBU med 121.298 timer for 33 procent af det samlede antal kursustimer, der udbydes, samt 45,6 procent eller 34.828 deltagere på de sommerlejre - herunder DBU’s Fodboldskoler - der blev afholdt af DIF’s specialforbund i Danmark i 2012.

Tallene glæder DBU’s næstformand og formand for DBU’s breddeudvalg, Bent Clausen, som sender masser af roser til de mange frivillige ledere og trænere, der dag ud og dag ind sørger for det høje aktivitetsniveau:

”Jeg har haft min daglige gang i en fodboldklub gennem en stor del af mit liv, så jeg er meget bevidst om det høje aktivitetsniveau, der finder sted i klubberne, der ovenikøbet som oftest er drevet af frivillige ildsjæle. Det er det samme billede vi ser, når vi fra DBU besøger klubberne på deres hjemmebane.  Tallene markerer fodboldens og DBU’s rolle i den danske idrætsverden, men det glæder mig at se, at niveauet er så meget højere, end man umiddelbart kunne forvente på baggrund af medlemstal.”

"I en tid hvor der er rigtig megen snak om alternative former for idræt og bevægelse er det tankevækkende, at efterspørgslen på de organiserede fodboldtilbud er så markant stor. Det er vist en klar understegning af, at det fortsat er bydende nødvendigt at understøtte, fastholde og udvikle de mange etablerede fodboldaktiviteter, som vi har på hylderne. Både turnerings- og stævnemæssigt, men i høj grad også rent uddannelsesmæssigt, siger Bent Clausen."

Næstformanden hæfter sig især ved, at DBU og fodboldklubberne ikke blot aktiverer mange fodboldspillere, men med sit generelt høje aktivitetsniveau ligeledes er med til at højne idrætsstandarden, løfte folkesundheden og forbedre integrationen i Danmark:

”Fodbolden spiller i den grad en væsentlig rolle i det danske samfund, og her kan fodboldklubberne og de mange frivillige med rette tage medejerskab for de store gevinster målt på sundhed, integration, involvering og aktivering, som idrætten er eksponent for.” 

Log ind