MENU

Fald i medlemstal

Dansk Boldspil-Union oplever en tilbagegang på 11.387 medlemmer. De mindste årgange tegner sig for frafaldet, mens teenagere fortsat fastholdes.

Med 329.955 medlemmer er DBU det største specialforbund i Danmark, og fodbolden er Danmarks ubetinget mest populære foreningsidræt.

Og det er på trods af, at DBU i år oplever et fald i antallet af medlemmer.

De nyeste medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser således en tilbagegang fra 341.342 medlemmer i 2013 til 329.955 medlemmer i 2014. Det svarer til et fald på 3,5 procent.

Frafaldet skal findes i de mindste årgange, hvor de 0-12-årige tegner sig for en tilbagegang på 10.941 medlemmer fra 153.419 i 2013 til 142.478 i 2014.

Tilbagegangen i de yngste årgange kan blandt andet forklares med faldende fødselstal og mindre årgange, men medlemsnedgangen ærgrer formand Jesper Møller, der tager udviklingen alvorligt:

”Det ærgrer mig, at vi oplever tilbagegang i antallet af medlemmer. Årgangene bliver mindre, og konkurrencen fra andre idrætsgrene skærpes i disse år, så det kræver en endnu større indsats fra vores side at sikre attraktive tilbud og gode forhold til de yngste fodboldspillere.” 

I ungdoms- og voksenårgangene er medlemstallene stort set stagnerede hos begge køn i alle aldersgrupper med små stigninger eller fald.

”På trods af medlemstilbagegangen glæder det mig, at vi næsten formår at fastholde antallet af teenagere, der traditionelt er en svær målgruppe for foreningslivet. Fastholdelse i denne aldersgruppe har været et fokusområde i mange år, og det er dejligt at se, at en mangeårig indsats giver resultat,” siger Jesper Møller.


Udviklingen i medlemstal

Faldet blandt de 0-12-årige er på -7.442 medlemmer eller -6,3 procent på drengesiden og -3.499 medlemmer eller -11,4 procent på pigesiden. For de 13-18-årige er udviklingen stort set stagneret, hvor antallet af drenge er steget med 70 medlemmer og antallet af piger er faldet med 1.461 medlemmer.

Hos de 19-24-årige er der kommet 428 flere mænd til, mens der er 135 færre kvinder.

Samme tendens gør sig gældende hos de ældre mænd og kvinder, hvor der blandt de 25-60-årige mænd er kommet 845 flere til, mens der er 218 færre 25-60-årige kvinder. 96 flere mænd er kommet til i den ældste alderskategori for de 60+-årige, mens antallet af kvinder i kategorien er faldet med 71 medlemmer.

DBU’s medlemstal – specifikke kategorier

 År

I alt

M 0-12

M 13-18

M 19-24

M 25-60

M >60

K 0-12

K 13-18

K 19-24

K 25-60

K >60

2014

329.955

111.780

59.255

29.318

59.294

5.141

30.698

20.329

6.370

7.552

218

2013

341.342

119.222

59.185

28.890

58.449

5.045

34.197

21.790

6.505

7.770

289

2012

356.754

120.724

60.623

30.400

62.119

4.999

37.016

23.073

7.062

9.681

1.057

2011

342.955

115.517

59.487

29.652

62.429

4.597

33.777

22.481

6.524

8.026

465

2010

321.222

106.604

54.369

28.017

61.728

3.833

30.645

21.739

6.123

7.700

464

 

DBU’s medlemstal - overordnede kategorier

Årstal

Klubber

Herrer

Kvinder

<19

19-24

>24

I alt

2014*

1658

264.788

65.167

222.062

35.688

72.205

329.955

2013**

1672

270.791

70.551

234.394

35.395

71.553

341.342

2012

1635

278.865

77.889

241.436

37.462

77.856

356.754

2011

1647

271.682

71.273

231.262

36.176

77.517

342.955

2010

1618

254.551

66.671

213.358

34.140

73.725

321.222

2009

1618

249.938

63.736

207.124

33.317

73.233

313.674

2008

1594

245.451

61.160

201.317

32.638

72.656

306.611

2007

1620

244.955

59.719

198.658

32.431

73.585

304.674


*OBS! 2014-tallene angiver reelt antallet af spillere i 2013, men da tallene først offentliggøres i april, angives de på denne måde.
**Det markante fald i 2013 tilskrives primært en teknisk registreringsfejl i 2012 i forbindelse med lanceringen af det Centrale ForeningsRegister (CFR), der er en fælles portal for alle idrætsforeninger i Danmark.

Se yderligere detaljer i DBU's samlede oversigt eller på DIF’s hjemmeside.

Læs mere
22.300 flere medlemmer i DIF-idrætten (DIF-nyhed 4. april 2014)
Stor opbakning til foreningsidrætten (DIF-nyhed 4. april 2014)
Fælles medlemsregistrering er en realitet (DIF-nyhed 15. april 2013)
Teknisk fejl bag tilbagegang i medlemstal (DBU-nyhed 15. april 2013)
Medlemstal på ny portal (DBU-nyhed 3. december 2012)
DBU's medlemstal 1910-2013

Log ind