DBU bakker Divisionsforeningen op

DBU håber fortsat på en løsning af konflikten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, men fastholder opbakning til Divisionsforeningen og advarer om, at en kommende konflikt vil få konsekvens for konfliktramte spilleres mulighed for at spille på DBU’s landshold.Forhandlingerne mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen fortsætter i disse dage hos forligsinstitutionen med en fastsat deadline den 14. august, hvilket er ensbetydende med, at en konflikt kan træde i kraft den 19. august.

DBU’s formand håber dog stadig på, at parterne kan nå en løsning inden da:

”Det er centralt for os, at vi ikke ønsker en konflikt. Men ender det med at blive tilfældet, vil vi naturligvis bakke op omkring vores medlem, Divisionsforeningen,” siger Jesper Møller og fortsætter:

”Helt overordnet tror vi på, at dansk fodbold er bedst tjent med, at klubberne og spillerne får etableret en klar aftale. En konflikt vil være skadelig for alle involverede, så derfor må presset for at opnå en aftale fastholdes. Vi er derfor sikre på, at Divisionsforeningen og Spillerforeningen fortsat vil arbejde målrettet mod en løsning af konflikten,” fortæller Jesper Møller, der allerede i juni måned, udtalte DBU’s støtte til Divisionsforeningen. En støtte som fortsat er gældende.

”DBU’s love § 5.1 er entydige. DBU har to medlemmer, hvor det ene er Divisionsforeningen. Derfor har vi ikke været i tvivl om, hvor vores opbakning skulle falde, ” siger Jesper Møller, der samtidig påpeger, at en mulig konflikt mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen også vil influere på de konfliktramte spilleres mulighed for at spille på A-landsholdet i konfliktperioden.

”Såfremt vi ender i en konflikt, vil en naturlig konsekvens af vores støtte til Divisionsforeningen være, at de spillere, som er lockoutet af klubberne eller som sympatistrejker, ikke kan benyttes på DBU’s landshold, så længe konflikten er verserende. Benyttelse af spillere vil også kunne opfattes som indblanding i konflikten, så vi fastholder, at vi vil afvente resultatet af forhandlingerne mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen,” slutter Jesper Møller.

Log ind