Brøndby og FCK får bøder for romerlys

Romerlys i Brøndby IF’s og FC Københavns tilskuerafsnit før kampen, under kampen og efter deres seneste superligakamp koster nu begge klubber 25.000 kroner.


Foto:Fodboldbilleder.dk


Det koster Brøndby IF og FC København 25.000 kroner hver, at klubbernes tilskuere havde behov for og held til at fyre romerlys af adskillige gange i forbindelse med holdenes seneste superligakamp på Brøndby Stadion.

Kampens dommer, Michael Tykgaard, har helt i overensstemmelse med dommernes retningslinjer indberettet, at kampen mellem Brøndby IF og FC København søndag den 1. december 2013 blev udskudt i cirka tre minutter på grund af røg fra pyroteknik.

Dommerens indberetning fordeler sig på begge klubbers tilskuergrupper, og er i store træk bekræftet af begge klubber.

Romerlys fra begge klubbers tilskuerafsnit

For Brøndby IF’s vedkommende handler det om, at der allerede inden og under de to holds entré på banen blev konstateret mellem 50-100 romerlys afbrændt på hjemmeholdets tilskuerafsnit, og disse var medvirkende til en kampforsinkelse på lige under tre minutter som følge af røgudviklingen.

Derudover blev der ligeledes i Brøndby IF’s tilskuerafsnit affyret cirka tre romerlys ved FC Københavns udligning i kampens 25. minut, to romerlys i 46. minut, ét i kampens 70. minut og yderligere to stykker tre minutter inde i kampens overtid ved kampens afslutning.

Endelig blev der observeret grønt laserlys mod forskellige spillere i kampens 69. minut uden dog, at det kunne fastslås, hvilke tilskuerafsnit lyset kom fra.

Dertil kommer seks overtrædelser, som kan identificeres til FC Københavns tilskuerafsnit nemlig romerlys inden kampens planlagte start, som var medvirkende til at denne blev udskudt, cirka 10 romerlys ved FC Københavns udligning i 25. minut, cirka seks romerlys ved scoringen i 32. minut, yderligere to i 64.minut, ét kanonslag i nærheden af FC Københavns tilskuerafsnit i 84. minut og endelig cirka 10 romerlys ved kampens afslutning.

Andengangstilfælde for begge klubber

Udover romerlysene, som forsinkede kampens start, havde ingen af de øvrige romerlys eller kanonslag indflydelse på kampens gennemførelse.

Disciplinærudvalget har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”.

Disciplinærudvalget vurderer, at Brøndby IF ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, da kampen ikke blev afviklet i god ro og orden.

Udvalget bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde var tale om et andengangstilfælde i relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” på hjemmebane inden for sæsonen 2013/14.


25.000 kroner til hver

Disciplinærudvalget har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 25.000 kroner med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, og i henhold til DBU’s Love, § 30.1 a) 3.

For FC København gælder, at Disciplinærudvalget har vurderet, at det var de tilskuere FC København havde ansvaret for i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Brøndby IF, der antændte det pyroteknik, som sammen med pyroteknikken fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit, var skyld i udsættelsen på ca. 3 minutter.

Disciplinærudvalget finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt specifikt udeholdet FC Københavns tilskuere og at tilskuerafsnittet var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.

Udvalget pålægger på denne baggrund FC København objektivt udebaneansvar, for de af dommer Michael Tykgaard indberettede episoder fra FC Københavns tildelte tilskuerafsnit.

Udvalget bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” på udebane inden for sæsonen 2013/14.

Disciplinærudvalget har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på 25.000 kroner med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, i henhold til DBU’s Love, § 30.1 a) 3.

Afgørelserne kan i henhold til DBU’s Love § 31.3 1) skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s appeludvalg inden to uger efter modtagelsen, som begge klubber har bekræftet på tidspunktet for udsendelsen af denne nyhed.


Læs mere her:

Kendelse mod Brøndby IF - 10. februar 2014

Kendelse mod FC København -10. februar 2014


Ikke juridisk bindende:

Nyheder om disciplinære sanktioner er journalistisk bearbejdet. Indholdet og formuleringerne er derfor ikke juridisk bindende og forpligtende i forhold til den omtalte kendelse, og kan derfor ikke bruges ved eventuelle anker eller øvrige sagsanlæg i denne forbindelse. Dertil henviser vi til pågældende vedhæftede/linkede kendelse.

Log ind