Få supervision på din hjemmebane (1)

Er du træner med B-licens, kan du nu deltage i et udviklende supervisionsforløb med kompetente DBU-instruktører.Foto: Fodboldbilleder.dk


Har du B-licens, og ønsker du at udvikle dine trænerkompetencer yderligere med hjælp fra dygtige instruktører og trænerkollegaer? Så er DBU og lokalunionernes supervisionsforløb måske noget for dig.

Supervisionsforløbet giver dig specifik og relevant supervision af egen træning hjemme i din egen klub, samtidig med at du får mulighed for at hente inspiration hos dine trænerkollegaer. Det er DBU's kompetente instruktører i samspil med dine trænerkollegaer, som varetager supervisionen.

Fire moduler af tre timer

Supervisionsforløbet afvikles over fire moduler á tre timer og godkendes desuden med 10 timer som B-refreshment. Det ene modul er en introduktion til de modeller og redskaber, der vil blive arbejdet med undervejs i forløbet.

De tre øvrige supervisioner foregår på skift i de deltagende træneres respektive klubber. Den ene af trænerne gennemfører et relevant, temabaseret træningspas med sine spillere, mens de øvrige trænere og instruktøren observerer. Efterfølgende superviseres træningen i teorilokalet. Samme procedure gentages med de øvrige trænere.

B-licens er en forudsætning

Forudsætningen for at deltage i supervisionsforløbet er, at du har B-licens, og at du er tilknyttet et hold, som kan fungere som medie i forbindelse med supervisionen.

DBU og lokalunionerne tilstræber at strukturere forløbet omkring grupper, som består af tre trænere og én instruktør, hvor de enkelte grupper sammensættes således, at gruppens trænere har at gøre med nogenlunde samme alder eller niveau, samt at den geografiske afstand mellem de tre trænere er mindst mulig.

Tilmeldingsfrist den 19. marts

Supervisionsforløbet afvikles i perioden fra den 1. april 2014 til den 15. juni 2014, og der er tilmeldingsfrist onsdag den 19. marts 2014.

Du tilmelder dig via din lokalunion her:

DBU Bornholm Tilmeld 

DBU Fyn Tilmeld 

DBU Jylland Tilmeld 

DBU København Tilmeld 

DBU Lolland-Falster Tilmeld 

DBU Sjælland Tilmeld 

Prisen for supervisionsforløbet er 3000 kr. Beløbet opkræves via klubbens månedlige faktura. Der kan søges kursusrefusion ved din lokale kommune.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte din lokalunion, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til supervisionsforløbet.

DBU Bornholm: Allan Kofod – alan@dbubornholm.dk – 5695 7007

DBU Fyn: Kamilla Ekholdt – kaek@dbufyn.dk – 6311 5995

DBU Jylland: René Jensen – rjen@dbujylland.dk – 8939 9954

DBU København: Dan Pedersen – danp@dbukoebenhavn.dk – 3915 9209

DBU Lolland-Falster: Kirsten Christensen – kich@dbulolland-falster.dk – 4634 0731

DBU Sjælland: Kirsten Christensen – kich@dbusjaelland.dk – 4634 0731

Log ind