Homoseksualitet: DBU arbejder for inklusion

Et individuelt valg, hvem og hvornår fodboldspillere fortæller om personlige forhold. Det er ikke en beslutning, det danske fodboldforbund hverken kan eller skal opfordre til. Men DBU skal skabe rum, for dem der gør det. Læs alle DBU’s svar på samtlige syv spørgsmål fra Jyllands-Posten.


Dansk Boldspil-Union (DBU) blev fredag formiddag telefonisk kontaktet af Jyllands-Posten, som ønskede kommentarer til en række udsagn i forhold til detdanske fodboldforbunds holdning til og indsats for homoseksuelle fodboldspillere.

I lørdagens udgave af Jyllands-Posten er svarene selekteret og beskåret, og derfor fremstår flere svar ufuldstændige og udenfor sammenhæng.

I artiklerne fremgår det, at ”DBU’s konstituerede adm. direktør, Kenneth Reeh, henviser til kommunikationschef Lars Berendt, der ikke vil interviewes, menkun svare skriftligt på spørgsmål”.

Undertegnede var til møder med det europæiske fodboldforbund, UEFA, i Amsterdam hele dagen, og bad derfor om at få spørgsmålene tilsendt på mail for atkunne besvare dem under og mellem møderne med mine europæiske kolleger.

Avisen, der ifølge dens egne oplysninger havde arbejdet på artiklerne siden onsdag, gav derefter i en mail klokken 11.40 DBU mulighed for at besvarespørgsmålene indenfor tre timer og tyve minutter – ”Hermed spørgsmål. Jeg skal have et svar fra dig senest kl. 15.”. Spørgsmålene blev skriftlig besvaretklokken 14.42 indenfor journalistens deadline.

Du kan derfor læse samtlige syv spørgsmål og svar herunder:


1: Hvilken speciel indsats har DBU gjort for at hjælpe homoseksuelle idrætsudøvere i bredde- såvel som elitefodbold med at stå ved deres seksualitet?

- Der er mange påstande, men ingen konkrete tal om udbredelsen af homoseksualitet i fodbold. Hverken Kulturministeriet, IDAN eller DIF har kunnethjælpe os. Derfor arbejder DBU generelt med inklusion og mod enhver form for diskrimination i fodboldmiljøet. Men vi signalerede via vores opbakningtil Copenhagen Pride sidste sommer, at vi har taget positiv stilling til homoseksuelle. De er lige så velkomne som alle andre i dansk fodbold. Og viønsker at forholde os til homoseksualitet på samme måde som til andre opfattede diskriminationsområder.


2: Hvad er DBU's holdning til, om homoseksuelle fortæller eller ikke fortæller åbent om deres seksualitet i forbindelse med fodbold?

- At det er et personligt anliggende, og vi respekterer, at det helt og holdent er et individuelt valg. Som fodboldforbund for over 350.000 aktive kanvi ikke vurdere enkeltvis på deres vegne, hvilken kreds af personer omkring dem, de ønsker at involvere i private forhold som politik, religion ogseksualitet.


3: Hvad er DBU's ansvar for at gør det legalt, at der er forskellige seksuelle observanser i fodbolden?

- Det er vores ansvar at fortsætte med at arbejde for forståelse og accept af de forskelligheder, der præger os alle som mennesker, og som er en ligeså stor del af fodboldmiljøet.


4: Du udtalte i 2009 til TV2.dk.

"Vi betragter seksualitet som et privatanliggende. Det er den enkeltes afgørelse, om man vil reklamere med sin seksualitet, når man dyrker sport. Men detskal ikke være fremme i fodboldmiljøet. Det skal den fælles interesse, man har i fodboldspillet."

Er det stadigvæk DBU's holdning til emnet?

- Hvis jeg ikke erindrer den præcise sammenhæng, så er det fordi udtalelserne ligger fem år tilbage, men jeg vil gerne forsøge at uddybe dem; det erden fælles interesse for fodboldspillet, der har samlet mere end 350.000 mennesker i de danske fodboldklubber. Det er ikke vores personlige politiskeholdninger, vores religiøse tilhørsforhold eller vores seksualitet. Men det er vigtigt, at alle i miljøet accepterer de forskelligheder, de andremennesker omkring dem rummer. Og det er en individuel vurdering, i hvilken grad man vil involvere sine nærmeste og fjernere omgivelser i sine privateforhold. Nogle spillere på vores kvindelandshold har eksempelvis valgt at stå frem, andre er mere private omkring det.


5: En række personer kritiserer i lørdagens Jyllands-Posten DBU's arbejde med at få homoseksuelle til at stå ved deres seksualitet. Hvad er din kommentar tilde enkeltes kritik. Person for person?

Her er nogle citater.

1. Håvard Øvregård, projektleder i Norges Idrætsforbund, som i syv år har arbejdet specifikt med at aftaburisere emnet "homoseksuelle i idræt." Hankommenterer på din holdning fra 2009.

"Når man siger, at man ikke skal reklamere med sin seksualitet, er det den samme tilgang til homoseksualitet som i de russiske homolove, der siger, at manikke skal promovere homoseksualitet."

2. Uffe Elbæk, tidl. Kulturminister og direktør for World Out Games i København i 2009.

"Min oplevelse både som direktør for World Out Games og kulturminister var, at det kun var Spillerforeningen, som ønskede en mere progressiv dagsorden pådette område samt Pan Idræt, hvorimod DBU var fuldstændigt fodslæbende."

3. Paul Brummitt, formand for Pan Idræt, en idrætsorganisation for homoseksuelle, der var en del af World Out Games i København.

"Vi havde et rigtigt godt forhold til alle idrættens organisationer (under World Out Games), men lige præcis DBU nægtede at anerkende, at der findeshomoseksuelle i professionel fodbold."

"Nægter en organisation at anerkende, at man har et problem, men en hel gruppe i samfundet samtidig føler sig ekskluderet fra den, og det handler omhomoseksuelle, kan man godt kalde det homofobisk. Jeg vil ikke beskylde enkelte personer i DBU for at være homofobiske, men det er som om, at det er enorganisatorisk homofobi."

- Der er både tale om fortolkninger, overfortolkninger og meget populistiske fortolkninger, som jeg ikke synes er rimelige at skulle forholde sig til,vi tager emnet alvorligt. Og jeg synes helt de pågældende glemmer, at vi har haft homoseksuelle kvindelige fodboldspillere på vores forskelligelandshold i årevis. Nogle af dem vælger at fortælle om det, andre betragter det mest som en privat sag. Lige vores opfattelse. I forhold til kritikkenfra interessegrupperne, så skilles vandene nok mest omkring det forhold, at DBU som forbund ikke vil medvirke til - eksempelvis gennem kampagner - atopfordre eller presse homoseksuelle fodboldspillere til at springe ud for at være "rollemodeller" for andre. I stedet ønsker vi at tydeliggøre ogsignalere, at homoseksuelle er velkommen - og allerede er - en del af dansk fodbold.


6: Kritikken får kulturminister Marianne Jelved til at sige følgende.

"Jeg forstår godt anklagen, der ligger i de udtalelser, og det lyder fuldstændig vildt og overraskende for mig, at nægter DBU at have noget med det at gøreselv på opfordringer om at tage det op."

"Det er da forkert, og derfor vil jeg tage en drøftelse med deres formandsskab ved først kommende lejlighed om deres holdning til dette og deres ansvar forat gøre det legalt, at der er forskellige seksuelle observanser, og at det selvfølgelig også optræder inden for DBU's idrætshegn."

Hvad tænker DBU om, at kulturministeren vil tage denne drøftelse på baggrund af kritikken?

- Vi har allerede været i dialog med ministerens forgænger, og vi ser frem til at fortsætte den med Marianne Jelved. Det er på tide at give ministerenen mere nuanceret og korrekt viden end den, kritikerne giver udtryk for. Vi sendte allerede sidste sommer gennem vores sponsorat for Copenhagen Prideet signal til det homoseksuelle miljø om, at vi også er fodboldforbund med tilbud til dem, vi samarbejdede med Fair Fans om en antihomofobisk tifo -som i øvrigt netop har vundet en pris - til VM-kvalifikationskampen mod Italien i efteråret med et budskab rettet mod tilskuerne, og vi glæder os tilat fortælle, at DBU gennem årevis som det naturligste i verden har accepteret og inkluderet kvindelige homoseksuelle fodboldspillere på landsholdet.

7: Hvad er DBU's ansvar for at gør det legalt, at der er forskellige seksuelle observanser i fodbolden?

- Vi tillader os at tage det som en kompliment, at de pågældende tillægger DBU den betydning, men jeg synes, kritikken er uendelig unuanceret. Bottomline er, at DBU som fodboldforbund ikke skal opfordre fodboldspillere til at komme ud med personlige forhold, hvis den enkelte ikke føler, det er detrigtige. Men at vi samtidig som organisation skal sikre, at der er rum for dem, der vælger at gøre det. Derfor arbejder vi ufortrødent videre med fokuspå integration og inklusion i fodboldmiljøet - på alle områder og niveauer.

Log ind