Karantæne og bøde for spil på egen kamp

2. divisionsspiller får karantæne og bøde for spil på egen kamp. Første kendelse i DIF’s Matchfixingnævn mod en fodboldspillerDansk Boldspil-Union (DBU) valgte i maj sidste år at tilslutte sig idrættens helt nye, fælles ”Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd”.

Regulativet indeholder ny definition og nye elementer i bekæmpelsen af og straffen for uetisk adfærd og matchfixing, som dermed nu også er gældende indenfor fodbolden.

Overgangen til idrættens fælles regulativ betyder, at DBU også fremover foretager selve undersøgelsen, efterforskningen og fremstillingen af sager om matchfixing vedrørende personer tilknyttet kampe, turneringer og klubber under DBU.

Men som noget nyt overgår bedømmelsen af sager om uetisk adfærd og matchfixing i fodbold til Danmarks Idrætsforbunds (DIF’s) nye Matchfixingsnævn, præcis som i sager om doping, hvor det også er DIF, der er den dømmende instans.

DIF’s Matchfixingnævn har mandag truffet sin første kendelse vedrørende en fodboldspiller, Mikkel Bruun, for overtrædelse af DIF’s lovregulativ VIII paragraf 7 om spil på egen konkurrence.

Baggrunden var en anonym, skriftlig henvendelse til DBU's og DIF’s fælles hotline mod matchfixing den 27. oktober med anmeldelse om, at Mikkel Bruun skulle have indløst gevinsten på et væddemål på Oddset, hvori en kamp med hans eget hold - Nykøbing FC mod Avarta i 2. division Øst samme dag - indgik. En kopi af den indløste Oddset-kupon var vedhæftet anmeldelsen. Der var indskudt 100 kroner, og gevinsten var på 824 kroner.

På baggrund af anmeldelsen indledte DBU en undersøgelse, der omfattede holdskemaet fra kampen, hvor det fremgår det, at Mikkel Bruun medvirkede i kampen fra dens start og til det 73. minut, hvor han blev udskiftet.

På et møde med sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen den 12. november erkendte Mikkel Bruun overtrædelsen af regulativet, idet han havde indgået væddemålet sammen med sin bror. Tre dage før indgåelsen af væddemålet havde han deltaget i det informationsmøde i sin klub, som DBU gennemførte som led i fodboldforbundet seneste matchfixingkampagne i mere end 100 klubber sidste efterår, hvor spillerne blev orienteret om reglerne og herunder forbuddet mod spil på egne kampe.

DIF’s Matchfixingsekretariat vurderede i lighed med sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen, at det var et skærpende forhold, at spilleren indgik væddemålet kun tre dage efter, at han og holdet havde modtaget specifik information fra DBU om reglerne, herunder om forbuddet mod spil på egen konkurrence, men Henrik Kjær Jensen bemærker, at spilleren har samarbejdet fuldt ud om opklaringen af overtrædelsen, som han også har erkendt.

Matchfixingnævnet har i sin kendelse bemærket, at den foreliggende overtrædelse af regulativet er af mildere karakter. Nævnet lægger herved vægt på, at indklagede har spillet et beskedent beløb, at han har spillet på sejr til eget hold og at han har spillet på en kombination af flere kampe, hvor egen kamp således ikke har været eneafgørende for udfaldet af spilet.

På den baggrund er Mikkel Bruun ikendt én spilledags karantæne for al fodbold under DBU samt pålagt at betale en bøde på 1.000 kroner til DIF.

Læs kendelsen i sin helhed på dif.dk.


Læs om DIF’s matchfixingkampagne:

Spil spillet – stop matchfixing

 

Læs om DBU’s seneste matchfixingkampagne:

Nye matchfixing-regler 

 

Log ind