Millioner til motionsfodbold for voksne

Med 3,5 mio. kroner fra Nordea-fonden til Fodbold Fitness satser DBU nu endnu mere på motionsfodbold for voksne. Støtten vil øge konsulentindsatsen, og målet er 320 fodboldklubber i 2017.

Mødre uden forudgående fodbolderfaring og diabetikere uden motionsvaner.

Det er blot to af de målgrupper, Fodbold Fitness – DBU’s koncept for fleksibel motionsfodbold for voksne – har fået ud på grønsværen i løbet af projektets foreløbige 3-årige levetid.

Konceptet og tankegangen har været en succes, og derfor forlænges projektperioden nu med minimum fire år og med en markant øget indsats takket være 3,5 mio. kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Målet er at nå 320 Fodbold Fitness-klubber og 6.500 Fodbold Fitness-spillere i 2017.

”Med Fodbold Fitness har vi skabt et konkret og attraktivt motionstilbud, der åbner fodboldklubberne og foreningslivet for flere voksne, og det er en udvikling, vi vil fortsætte. De seneste tre år har bevist, at fodbold er for alle, og at det kan spilles på mange forskellige præmisser. Derfor glæder det mig, at vi med midlerne fra Nordea-fonden kan fortsætte forankringen af et aldeles fremragende produkt,” siger Allan Hansen, formand for DBU.

Midlerne fra Nordea-fonden skal blandt andet gå til finansiering af tre landsdækkende Fodbold Fitness-konsulenter på fuldtid i 2014-15 og Fodbold Fitness-instruktører i 2016-17.


Sundt – sjovt– socialt

Fodbold Fitness blev lanceret af DBU i juni 2011 – blandt andet på baggrund af adskillige undersøgelser fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, der understreger fodboldens unikke position som en uhyre effektiv og sjov træningsform.

”Fodbold Fitness er sjovt, sundt og socialt. Og så har forskning og erfaringer fra pilotprojektet entydigt vist, at det er et godt koncept, som virker og gør en forskel for mange. Derfor håber vi, at Nordea-fondens støtte bidrager til at få endnu flere voksne ud på græsset og lege med bolden,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Fodboldens sundhedsmæssige potentiale er uafhængigt af spillerens køn, alder, form og niveau. Dertil kommer, at fodbold kan benyttes både som almindelig træning, forebyggelse af livsstilssygdomme og endda indgå i behandlingen af sygdomme. Det har fået danske kommuner til at få øjnene op for Fodbold Fitness som et alternativt tilbud til en mangfoldighed af borgere – fx diabetikere og arbejdsledige. 

Blandt andet derfor er Fodbold Fitness integreret som et essentielt element på sundhedsområdet i DBU’s fireårige kommunestrategi, der netop er blevet lanceret.

Den forlængede fireårige projektperiode løber fra januar 2014 til december 2017, og Nordea-fondens støtte fordeles over hele projektperioden. DBU bidrager selv med 1.845.000 kroner, mens Danmarks Idrætsforbund bidrager med 1 mio. kroner, der indgår som en del af DIF’s medfinansiering af DBU’s fireårige kommunestrategi.

Der er på nuværende tidspunkt 150 Fodbold Fitness-klubber og cirka 2800 Fodbold Fitness-spillere. Målet er 320 klubber og 6.500 aktive Fodbold Fitness-spillere i 2017.

Kontakt
DBU: Projektleder Kenneth Grønlund Rasmussen
kegr@dbu.dk / 4326 5412.

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers
tw@nordeafonden.dk / 3333 5770

Danmarks Idrætsforbund: Udviklingschef Morten Mølholm
mmh@dif.dk / 4326 2025

Med støtten fra Nordea-fonden opretter DBU endnu en fuldtidsstilling som Fodbold Fitness-konsulent. Læs mere om stillingen her.

Læs mere
Nordea-fonden
Fodbold Fitness for kvinder
Motionsfodbold for mænd
Center for Holdspil og Sundhed

Log ind