Ny DM-struktur på pigesiden

En harmonisering af turneringsudbud på tværs af landet betyder justeringer i den aktuelle U18 DM-række, der fra sommeren 2014 erstattes af en U17 DM-række. Deadline for ungdomslicensansøgning rykkes til mandag den 3. marts kl. 12.

U18 Pige DM ændres fra sommeren 2014 til U17 Pige DM. Foto: www.fodboldbilleder.dk


Der er igennem længere tid arbejdet målrettet på både bredde- og elite niveau med at sikre en harmonisering af turneringsudbuddet på pigesiden i hele landet. Baggrunden er et ønske fra DBU’s Ungdomsgruppe, der længe har ønsket at foretage justering i pigerækkerne for at tilbyde en turnering, der fastholder flest mulige pigespillere i de årgange, hvor frafald er et stigende problem.

Man har efter flere overvejelser på både bredde- og eliteniveau, samt med en god erfaring fra årgangsopdelingen på drengesiden, vurderet, at et nyt tilbud om deltagelse i en U19 række i højere grad vil kunne være et redskab for at kunne fastholde og udvikle pigerne bedst muligt.

Det betyder naturligvis markante ændringer for den eksisterende U18 DM pigerække, der nu som resultat af beslutningen ændres til U17DM og fremover altså med kun to årgange, helt konkret årgang 98 og 99 for den kommende sæson 2014/2015.

Det betyder ligeledes, at klubber der søger licens til deltagelse i den nye U17-turnering efter sommer kun kan liste spillere op på disse to årgange og licenstildelingen vil naturligt også gå ud fra niveauet på disse.

Den endelige beslutning om en ny DM-struktur er netop vedtaget af DBU’s Kvindeelitegruppe, og som konsekvens er deadline for ungdomslicensansøgningen også rykket fra den 17. februar til en ny deadline for licensansøgninger til mandag den 3. marts 2014 kl. 12.00.

BEMÆRK! Deadline for licensansøgning til 3F Ligaen fastholdes til 17. februar

Læs mere her

”Vi er glade for, at vi endeligt har fundet en afgørelse på hvilke turneringer og hvilke årgange vi skal spille med fremover”. Det har været en længere proces at få det på plads fordi lokalunionerne naturligvis skal have det ordentligt debatteret, men i eliten har vi hele tiden vist, at det var mest hensigtsmæssigt, at vi tilrettede turneringerne og årgangene så de passede sammen,” lyder det fra Formand for DBU’s Kvindeelitegruppe og medlem af DBU’s bestyrelse, Mette Bach-Kjær, der dog også beklager at processen har trukket lidt ud:

”Ja, vi beklager at det har taget lidt længere tid end forventet, og vi forstår klubbernes frustration. Men overordnet set tror vi på alle fronter, at dette tiltag er det bedste for pigefodbolden, og det må vi hele tiden arbejde efter. Det ligger også i fuld tråd med vores overordnede linjer i Vision 2020 om at sikre et tættere bånd imellem både bredde og elite, og det gør vi med denne beslutning.”

Og netop samarbejdet mellem DBU Bredde, DBU's lokalunioner og DBU Elite vil være afgørende for, at den nye U19-række opnår højst mulige niveau. Et arbejde, der allerede vil gå i gang i de kommende dage.

Log ind