Sportschef frifundet i klage over kontakt til spilleragent

Brøndby IF’s sportschef Per Rud er blevet frifundet i sag om kontakt til AaB-spilleren Kasper Kusks spilleragent John Sivebæk.


Foto: fodboldbilleder.dk


En klubs kontakt til en spilleragent for udelukkende at tjekke en spillers mulige interesse i et klubskifte kan ikke i alle tilfælde fortolkes som enintention om at indgå en kontrakt.

Det er konklusionen, efter DBU’s disciplinærudvalg torsdag har frifundet sportschef Per Rud, Brøndby IF, i en sag indbragt af AaB vedrørende Per Rudskontakt til spilleragent John Sivebæk, som repræsenterer klubbens spiller Kasper Kusks.

Sagen skyldes to artikler på fodboldsitet bold.dk torsdag den 16. januar omkring Brøndby IF’s ageren i seneste transfervindue vedrørende Kasper Kusk, hvorder bliver nævnt en frikøbsklausul i Kasper Kusks kontrakt, ifølge hvilken spilleren skulle kunne købes fri af sin kontrakt med AaB til et ukendt beløb.

De to artikler er angiveligt kommet til på grundlag af en nyhed på Brøndby IF’s hjemmeside samme dag, hvor Per Rud udtaler, at Kasper Kusk er en spiller,som Brøndby IF gerne ville have tilknyttet i transfervinduet.

Af indberetningen fra AaB fremgår det blandt andet, at Kasper Kusks frikøbsklausul er fortrolig mellem AaB, Kasper Kusk og dennes agent John Sivebæk, og athenvendelsen efter AaB’s opfattelse er et brud på DBU’s cirkulære nr. 79 paragraf 2.6.

I en redegørelse fra Brøndby IF fremgår det, at klubben i forbindelse med en samtale om flere andre spillere spørger til Kasper Kusks planer for fremtiden,hvortil John Sivebæk replicerer, at Kasper Kusk ikke er interesseret i at skifte til Brøndby IF. På baggrund af spillerens afvisning gennem sin agentfinder Brøndby IF ikke anledning til at gå videre med forespørgslen og dermed involvere AaB.

For så vidt angår omtalen af en frikøbsklausul henviser Brøndby IF til, at den på baggrund af spekulationer i diverse medier om en såkaldt frikøbsklausulpå spilleren betragtede dette forhold som en offentlig hemmelighed med specifik henvisning til en lokal avis’ omtale af denne klausul i en artikel den 5.juni 2013.

John Sivebæk har været forelagt AaB’s indberetning og Per Ruds redegørelse og har fået mulighed for, at redegøre for de forhold beskrevet i indberetningenog redegørelsen, og har bekræftet, at redegørelsen fra Brøndby IF er fuldstændig. Han har supplerende oplyst, at der var tale om generel samtale, og i denforbindelse blev der kort talt om Kasper Kusk.

Kasper Kusk har oplyst, at han var vidende om, at Brøndby IF omkring nytår tog kontakt til hans agent, men at han er uvidende om, hvor konkret henvendelsenmåtte have været, fordi han umiddelbart afviste et klubskifte til Brøndby IF.

Disciplinærudvalget har i kendelse fokuseret på Cirkulære nr. 79 § 2.6, hvoraf det fremgår:

”2.6

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players art. 18.2, der har følgende indhold:

18.2 A club intending to conclude a contract with a Professional must inform his current club in writing before entering into negotiations with that Professional. A Professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or will expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions.

Ifølge FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelsen ”binding at national level”.

Brøndby IF’s sportsdirektør Per Ruds henvendelse til John Sivebæk havde efter DBU’s Disciplinærudvalgs opfattelse ikke en sådan karakter, at det kan ansessom godtgjort, at Brøndby IF havde til hensigt at indgå kontrakt med Kasper Kusk. Der var tale om en generel samtale.

Disciplinærudvalget finder desuden ikke, at sportschef Per Ruds udtalelser om Kasper Kusks kontraktforhold kan sanktioneres.

”Vi tillægger det stor betydning i Disciplinærudvalget, at klubberne overholder cirkulærets regler og vil se med stor alvor på eventuelle overtrædelser afreglerne. Vi anerkender, at der er tale om regler, hvis overholdelse er afgørende for klubbernes beskyttelse af deres kontraktuelle rettigheder over forspillerne og ikke mindst konkurrerende klubber,” udtaler formanden for DBU’s Disciplinærudvalg, advokat Jens Hjortskov.


Læs mere her:

Læs hele kendelsen her

(Nyheder om disciplinære kendelser er journalistisk bearbejdet. Indholdet og formuleringerne er derfor ikke juridisk bindende og forpligtende i forhold til de pågældende sager og kendelser samt den formelle sagsbehandling, og kan derfor ikke bruges ved eventuelle anker eller øvrige sagsanlæg i denne forbindelse. Dertil henviser vi til pågældende vedhæftede/linkede kendelse.)

Log ind