Fiskeri forbudt

Tema: Fiskeri er forbudt. Men klubskifter er absolut tilladt. DBU sætter ungdomsspillerne i fokus og arbejder kontinuerligt på at forbedre reglerne for fleksible klubskifter, der er en nødvendig del af talentudviklingen. Debat og kommentarer er velkomne.


Foto: fodboldbilleder.dkDer er rigtigt fornuftige regler for fiskeri.

Både indenfor det erhvervsfiskeri, der foregår i Østersøen og Vesterhavet.

Og for det, der populært betegnes som ”fiskeri” af spillere indenfor fodboldsporten.

Til trods for fiskekvoter, er der alligevel ind imellem erhvervsfiskere, som bliver afsløret i at komme i havn med for mange fisk i garnet eller for at have fisket i et ulovligt område.

Tilsvarende er der eksempler på, at fodboldklubber ”fisker” unge spillere på en måde, som ligger på grænsen af eller udenfor de regler, fodboldens parter har vedtaget for, hvornår og hvordan fodboldklubberne må hente unge spillere fra andre klubber.


Løbende proces

Dagbladet Politiken har netop bragt en række artikler om emnet.

Ikke alle avisens eksempler var tilsyneladende tilstrækkeligt veldokumenterede (se boksen ” Politikens artikelserie, kommentarer og debat” nederst i nyheden), men det diskutable journalistiske belæg for fremstillingen af de pågældende to eksempler skal ikke overskygge, at artikelserien afdækker en række af de meget vedkommende problemstillinger, der eksisterer på området.

Emnet har derfor også haft Dansk Boldspil-Unions (DBU’s) fokus i årevis inden, Politiken i sidste måned indledte dens artikelserie. Og drøftelserne fortsætter helt som planlagt i fodboldforbundets regi faktisk netop i disse dage, i denne måned og i næste måned med nye opstramninger af reglerne på området planlagt allerede fra næste sommer.

Fiskeri af unge spillere er således et væsentligt og relevant område, som DBU løbende har fokus på og af samme årsag et emne, fodboldforbundet meget gerne tager debatten om i offentligheden og dialogen om sammen med interessenterne.

DBU’s udfordring som fodboldforbund består i denne sammenhæng at sikre og kontinuerligt optimere spillernes personlige og sportslige udvikling for at uddanne flest mulige, danske talenter i et krydsfelt af hensyn til de unge spilleres, deres forældres samt de afgivende og modtagne klubbers særinteresser.


Første landsdækkende anbefalinger

I 2006 gennemførte DBU den første, nationale satsning på at skabe et optimalt udviklingsmiljø for børn og unge, som går under betegnelsen ”Holdninger og Handlinger”.

Med få, lokale undtagelser har de seks lokalunioner implementeret alle anbefalingerne i ”Holdninger og Handlinger”-konceptet for, hvordan fodbolden skal tilbydes de unge mennesker ude i landets 1.700 fodboldklubber.

Her beskrives også en række forhold for kontrakter, klubskifter, fiskeri og klubsamarbejder under overskriften ”det gode fodboldmiljø” med henvisninger til blandt andet ”DBU’s etiske retningslinjer for klubskifter” samt Cirkulære 67 om ”beskyttelse af spillere under 15 år”. De etiske retningslinjer er anbefalinger, mens cirkulæret er regler med sanktionsmuligheder overfor de klubber, der har tilladelse til at drive kontraktfodbold.

Såvel retningslinjerne som cirkulæret er under konstant revidering for at dække alle tænkelige forhold og for hele tiden at være up-to-date med udviklingen på områderne.


Klare regler for licensklubberne

Sidste sommer udvidede DBU sit klublicenssystem til også at omfatte et decideret regelsæt for klubskifter for licensklubber indenfor ungdomsfodbolden med målsætningen om at ”fremme og optimere talentudviklingsmiljøerne i klubberne og at den enkelte spillers udvikling sættes i centrum både sportsligt og civilt”.

Dette regelsæt for klubskifter for spillere under 18 år er dermed det mest aktuelle eksempel på reguleringen for klubskifter og dermed mod det fiskeri, som er bagsiden af medaljen i en enhver konkurrencesport.

Også denne del af licenssystemet er under konstant revision, og allerede fra denne sommer kommer – kun ét år efter implementeringen – en opstramning af reglerne for licensklubbers kontakt til ungdomsspillere i andre klubber med en skærpelse af, at kontakten mellem en klub og en ønsket spiller ikke må foregå via sociale medier samt en opstramning for informationspligten overfor spillerens nuværende klub på mindst 24 timer, før der må rettes henvendelse til spilleren og dennes forældre.

Overtrædelser af reglerne kan sanktioneres. Men som i enhver juridisk sammenhæng er en straf afhængig af bevisets stilling.

Desværre oplever DBU, at klubber der oplever fiskeri af deres bedste spillere, af én eller anden misforstået loyalitet ikke vil indgive klager.

Dermed har DBU ikke den fornødne dokumentation for at sanktionere (læs mere under artiklen).


Klubskifter er en del af talentudviklingen

Men kan man da ikke komme fiskeriet til livs?

Selvfølgelig. Man kan simpelthen bare forbyde klubskifter.

Men den slags rigide regler, er slet ikke en del af DBU’s tankesæt og ideologi om fodbolden som en inspirerende og motiverende aktivitet.

Det er naturligvis også en fuldstændig utænkelig løsning at skulle stavnsbinde børn til deres første fodboldklub. Dels er der foreningsfrihed i dette land, dels er der børn, som får nye kammerater og gerne vil spille i samme klub som dem, som flytter med forældrene eller simpelthen søger nye fodboldmæssige udfordringer blandt nye kammerater i nye klubomgivelser.

Dansk fodbold er kommet til den konklusion – og beslutning – at 1.700 klubber simpelthen ikke kan tilbyde de rigtige rammer for det elitemiljø, som en optimal talentudvikling kræver. Det kan 170 klubber heller ikke. Det kan derimod omkring de 34 klubber, som DBU i øjeblikket har fordelt på forskellige ungdomslicensordninger.

Derfor er klubskifter mellem klubber udenfor licenssystemet helt naturligt, ligesom klubskifter fra klubber udenfor licensordningen til licensklubber er en nødvendighed i talentudviklingsprocessen. På ét eller andet tidspunkt i den unge spillers karriere. Og under én eller anden form.

Disse forhold har DBU siden sidste sommer beskrevet i ”regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber”, som er Bilag 2 til Klublicensmanualen og dermed et regelsæt, som DBU kan sanktionere klubber for at overtræde.

Her angives det, hvornår og hvordan en klub må kontakte en spiller i en anden klub, hvordan én spiller under 13 år ikke må inviteres til prøvetræning men hele hans hold må inviteres til en træning, hvordan en ny spiller skal tilbydes en udviklingsplan for både hans fodboldmæssige og skolemæssige uddannelse, og hvordan forældrene altid skal tilbydes involvering i planerne. Og ikke mindst en outplacement-plan.


Dialog og uddannelse

Fra DBU’s side går løsningen på de få, dokumenterede tilfælde af fiskeri blandt de certificerede klubber imidlertid ikke kun gennem restriktioner.

Internt i DBU foregår der i øjeblikket på såvel det fodboldpolitiske niveau – med reference til såvel breddeudvalget som professionelt udvalg - som på det praktiske og administrative plan et tværfagligt samarbejde mellem de to aktivitetsområder, bredde og elite, for at vidensdele og erfaringsudveksle på områderne talentudvikling, klubskifter og fiskeri.

I forhold til licensklubberne satser i endnu højere grad på oplysning og konstruktiv dialog for at få belyst emnet. Senest gennemførte DBU et diskussionsmøde med de københavnske og sjællandske klubber den 16. december 2013 – altså for mindre end en måned siden – med netop temaet fiskeri som eneste punkt på dagsordenen.

På de to årlige, obligatoriske møder med de talentansvarlige drøftes tillige temaer, der understøtter den hensigtsmæssige udvikling. Temaet på det kommende møde vil eksempelvis være ”talentidentifikation” og ”scouting”, hvor deltagerne efter oplæg fra ungdomslandsholds- og talenttræner, Per Holm, DBU, og talenttræner Claus Frank, Lyngby Boldklub, vil indgå i gruppearbejde, hvor de talentansvarlige skal foreslå løsningsmodeller til disse problemstillinger.

Målsætningen med temaet er at forsøge at opkvalificere klubbernes evner og redskaber til at udpege de helt rigtige talenter og dermed minimere licensklubbernes kontakt til, hvervning af og udgifter til spillere, som ikke udvikler sig i den forventede retning.

Arbejdet med talentudviklingen – herunder de lovlige klubskifter og det ulovlige fiskeri - har alle dage været en løbende proces. Det vil det også være i årene fremover. Og altid med plads til forbedringer.

 Læs meget mere her:

Det gør DBU for at forhindre fiskeri:
Formanden for DBU’s Herreelite-ungdomsgruppe, bestyrelsesmedlem Christian Kofoed, beskriver DBU’s begrænsninger og indsats mod fiskeri af unge spillere.

Det gode fodboldmiljø:
Få et overblik over DBU’s retningslinjer og præciseringer for at sikre det bedste fodboldmiljø for børnene og de unge, der er gældende for alle landets fodboldklubber, og som også er integreret i licenssystemet.

Etiske regler for klubskifter:
Læs DBU’s anbefalinger for ”den gode procedure” og dermed de etiske retningslinjer for klubskifter indenfor børnefodbolden.

Beskyttelse af spillere under 15 år:
Forbuddet mod indgåelse af kontrakter med spillere og klubbernes oplysningspligter i forbindelse med henvendelser til andre klubbers spillere er gældende for alle landsdækkende turneringer.

Licensmanualen:
DBU har defineret et ”regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber”, som fremgår som en integreret del af klublicenssystemet.


 

Politikens artikelserie, kommentarer og debat


Politikens artikler

Du kan finde en oversigt over dagbladet Politikens artikler om emnet her

Kommentarer til Politikens artikelserie
DBU’s formand, Allan Hansen, som udtalte sig i den første af Politikens artikler, modtog efterfølgende uopfordret to debatindlæg foranlediget af to af de identificerede eksempler i avisen. Vi bringer her de to debatindlæg fra fædre til drenge, der begge har skiftet fra en mindre klub, B93, til en større licensklub, Brøndby IF, og som nuancerer motiverne, påstandene og problemstillingerne i forhold til fremstillingen i Politiken:

”Man gjorde en case fortræd”

”Klubskifte fra B93 til Brøndby – En alternativ fortælling til den, der lever i medierne”


Dit debatindlæg

Vi modtager meget gerne dine kommentarer og bidrag til debatten, som vil indgå i identifikationen af problemstillingerne og dermed DBU’s fortsatte arbejde med at komme fiskeri af ungdomsspillere til livs, i kommentarfeltet herunder.


Af: Lars Berendt - 08. januar 2014, 18:29

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

20

 • Hej Kofoed & Lars,

  Det kan være min formulering har været sløj - men jeg er godt klar over at DBU anerkender problematikken - og jeg var selv deltager I Licensklubberns møde, slut december - et møde indkaldt på DBU's initiativ.

  I min tid I BSV har vi også kun haft gode dialoger med DBU (selvom enkelte har været højlydte) omkring vores sager/oplevelser.

  Jeg mener heller ikke at DBU, forsøger at skjule de konkrete sager - men til gengæld at de klubber sager har været imod - afviser dette.

  DBU skal i min verden heller ikke bruge tid på at være opsøgende i at få sagerne bragt frem - men til gengæld sikre at det kan svarer sig, at lave en sag.

  Historisk set har det endnu ikke hjulpet nogen klub og/eller leder mig bekendt.

  Jeg er godt klar over at for at problematikke kan løses så skal sagerne også frem i lyset - hvorfor klagesagerne er interessante/vigtige for DBU men for klubberne bliver det meget hurtigt enkeltsager som blot tager ressourser fra alle mulige andre ting i hverdagen. Når udfaldet samtidig kendes på forhånd - så er indsatsen ikke lig med udbyttet.
  - og ingen vil, gentager jeg lige, stavnsbinde spillere og/eller forældre i klubberne rundt om - hvis alternativet er super godt, for spilleren.

  Mig bekendt har DBU endnu ikke "straffet" en klub - ej heller forhindret klubskifter selvom etik & moralkodekset har været overskredet - ret mig gerne, hvis jeg tager fejl.

  Seneste skud på stammen er jo kollektive udmeldelse i årgangene - hvorfor man kan få den tanke (eller JEG kan få den tanke) at enkelte klubber opfordre spillere/forældre til at melde sig ud, på opfordring.

  Jeg er af den klare overbevisning at DBU bliver nød til at træde i karakter og statuerer eksempler på hvortil grænsen går - og den vej rundt være med til at sikre fremtidige rammer for rekruttering af børnespilere - evt. ved blot at åbne helt op - og helt fjerne de barriere der nu engang ER for de store klubber ift. at rekruttere børnespillere.

  På den måde vi alle kende rammerne/betingelse der arbejdes- og udvikles, indenfor.

  NB: Det er naturligvis stadig klubbernes fornemmeste opgave at sikre så stærke miljøer, at spillere slet ikke ønsker/behøver at skifte klub.

  Mvh.
  Philip
  19. februar 2014, 15:43    
  Philip Frikke-Schmidt


 • Hej Philip,

  Mange tak for dit indlæg.

  Det beskriver ret nøjagtigt de frustrationer og oplevelser, der blandt andet ligger til grund for den fokus, DBU retter mod problemstillingen i disse år.

  Du overser nemlig lidt, at – trods uenigheden om andre elementer med Politiken – så anerkendes problemets eksistens jo netop hos DBU. Og til trods for din opfattelse af håndteringen af problematikken generelt og i den konkrete klagesag, så ligger din beskrivelse og dine ønsker for den fremtidige håndtering og opfordring til mere konsekvens meget tæt op af det, vi gerne vil i DBU. Nemlig at problematikken har en meget høj prioritet i DBU, og der bliver arbejdet seriøst på mange fronter for at sætte ind de steder, du blandt andet beskriver.

  Vi lægger bestemt heller ikke skjul på, at der har været konkrete klager over påstået fiskeri. BSV er helt korrekt en af de klubber, som reelt har forsøgt at tage action, og vi har I DBU også behandlet henvendelser fra BSV.

  I den seneste afgørelse, der daterer sig tilbage i foråret 2013, bliver der gjort opmærksom på, at det ville have været en overtrædelse af de nye regler, som trådte i kraft 1. juli 2013, ligesom indholdet i den henvendelse er årsagen til en af de præciseringer, som i øjeblikket diskuteres – og som i givet fald vil træde i kraft til sommer.

  Så den sag fra din klub, du henviser til, er et rigtigt godt eksempel på, hvordan en konkret henvendelse faktisk er årsag til, at der foretages konkrete ændringer. Og den slags brugbare henvendelser vil vi meget gerne have flere af!

  Vi leder efter – men kan ikke garantere – den ideelle verden på dette område. Men vi kan bestræbe os på at komme så langt, at der bliver klare sanktioner overfor klare regelbrud.

  Og måske lige så vigtigt, at der – også alene gennem uddannelse, oplysning og anbefalinger – bliver færre af de ”dårlige historier”, som er frustrerende og demotiverende for arbejdet ude hos jer og tilsvarende klubber.

  For DBU kan ikke være opsøgende som politibetjent i disse sager, det har vi ikke tilstrækkelige beføjelser til, men vi kan gribe ind, når der sker overtrædelser, og vi kan kontinuerligt indskærpe og følge op over for klubberne – og det gør vi gerne!

  Med venlig hilsen,
  Christian (Kofoed) og Lars
  19. februar 2014, 15:43    
  Lars Berendt


 • Kære Søren-Mikael,

  Fint, for jeg har svaret på dine direkte spørgsmål. Endda i punktform, så de fremstår helt tydeligt.

  Vores meningsudveksling her i kommentarfeltet har taget et omfang, som jeg nu vil tillade mig at lukke ned for.

  Jeg tror, læserne er helt opmærksomme på vores forskellige opfattelser. Og vi kan – som nævnt – bare fortsætte i et andet forum som mange gange tidligere.

  Nej, jeg har ikke brugt meget tid på at kritisere Politiken, som du skrev tidligere – hverken i den oprindelige nyhed eller her i kommentarerne.

  Jeg har derimod på din opfordring brugt meget tid på at forklare formuleringerne i nyheden, hvor jeg med baggrund i de to kendte debatindlæg gjorde læserne opmærksomme på, at ikke alle jeres eksempler – de to identificerede eksempler blandt de væsentlig flere uidentificerede eksempler - tilsyneladende var lige velvalgte, før jeg linkede til hele jeres udmærkede artikelserie. Jeg har til fulde ankerkendt den konklusion – eller opfattelse ude blandt de adspurgte klubber - som hele jeres artikelserie bygger på, nemlig påstandene om fiskeri af unge spillere.

  Og begrundet hvorfor valget af B93-eksemplet indeholder et diskutabelt journalistisk belæg - med henvisning til netop den diskussion (!) de to debatindlæg rejser! Uden på noget tidspunkt at så tvivl om de anonymiserede eksemplers validitet. For vi har bestemt også hørt meget om det, men har desværre kun set færre beviser på det.

  Jeg kan tilsikre dig, at der ikke ligger andre motiver bag vores dispositioner i denne sag andet end det, jeg allerede har forsøgt at forklare; vi linker til hele jeres artikelserie, fordi den er aktuel, relevant og vedkommende. Men af samme årsag linker til de to nu velkendte debatindlæg, der var tilgået DBU’s formand Allan Hansen, for at bringe de beskrevne nuancer med ind. Vi har jo ikke kendskab til andre navngivne cases.

  Og herefter åbnede vi for debatten her på siderne, som vores relevante fagligt ansvarlige vil benytte i deres videre arbejde.

  Og så – forhåbentligt - tilbage til temaet, som vi har rost jer for at bringe op og afdække. Med fuld tillid til jeres integritet.

  Jeg vil ikke mænge mig, men jeg deler gerne en øl med dig og NCF.

  Bedste hilsener,
  Lars
  19. februar 2014, 15:43    
  Lars Berendt


 • Kære Søren-Mikael!
  Jeg så hellere, at du ved førstkommende lejlighed bød på en stor fadeøl. Så er den potte nemlig ude...

  Mvh
  Niels Christian
  19. februar 2014, 15:43    
  Niels Christian Frederiksen


 • Hej Lars, Niels-Christian & Søren-Mikael,

  Hvorvidt serien er en case, i klassisk journalistisk forstand, vil jeg lade være op til Jer 3 at afgører. Til gengæld må jeg sige ja til, som Søren-Mikael vist skriver i sit første indlæg på dbu.dk, at det sjældent har betalt sig for nogen, at udtale sig kritisk eller direkte imod, hvad unionen diktere som værende sandheden - ej heller når det kommer til "fiskeri".

  Jeg kan dog konstaterer at hvorvidt Politiken havde valgt at tage udgangspunt i enden klub end lige B93's - havde billedet været det samme. Selv har jeg været engageret i BSV og haft problematikken tæt inde på livet som Talentansvarlig i børne- og ungdomsafdelingen.

  Hierarkiet i dansk fodbold er sådan at der er A, B & T-licensklubber indenfor DBU's system. Dette udhules dog, inden længe, såfremt Unionen ikke gøre noget ved de store klubbers ageren. Grundpillerne har altid været således - og ingen tvivl om at de bedste spillere skal udvikles, matches og trænes i de bedst mulige rammer/miljøer. Konkurrencen er dog blevet enorm ligesom håbet om økonomisk gevinst (på sigt), i den grad også lever. Sidst men ikke mindst er der efterhånden også en hel del trænere- & scouts som er ansat udfra hvad de kan leverer, typisk på en meget kort bane. Udvikling er godt, resultater dobbelt så godt. Det er ikke hele sandheden - men skal tages med i betragtning når vi taler/diskuterer scouting og manglende modenhed indenfor faget.

  Grundlæggende tror jeg ikke på, at der særligt mange klubber som IKKE vil "slippe" sine bedste spillere til de større klubber. Problemet er at det alt for ofte foregår i dis-respekt af den afgivende klub, & uden en fornuftig dialog - af frygt for at det bliver til en nej. Konkurrencen er enorm og viden som danner grundlag for en henvendelse er ikke altid tilsvarende, tilstrækkelig.
   
  En fin løsning kan sagtes være at åbne helt op og på den måde lade klubberne/miljøerne bære det fulde ansvar for rammerne der arbejdes i. Altså et ureguleret marked som klubberne selv må forsøge at styre. Det er trods alt, et frit marked med foreningsfrihed.

  Der skal blot være enighed om rammerne for det frivillige- såvel som lønnede arbejde, der udføres rundt om i landet.

  Så længe DBU ikke påtager sig et ansvar ift. spillerrekruttering- & scouting, vil det til en hver tid, være de mest agresive klubber, som får held med deres forehavende. Vi ved ikke hvorvidt det grundlæggende er godt eller skidt for de mange spillere der IKKE klare cuttet i de respektive store klubber, henad vejen.

  Vigtigst for mig er det at DBU at beskytte de mindre klubber/miljøer - bedre end idag. Jeg tænker ikke så meget at spillerne skal beskyttes mod klubskifter, for det skal de ikke af sportlige hensyn, men så længe der er etik og moral, der skal styre udviklingen i dansk ungdomsfodbold, er det ikke en konkurrence på lige vilkår og ej heller til spillernes bedste – for der hverken moral- og etik, når det kommer til rekuttering af spillere – her gælder alle kneb. Det er rettelig dog klubbernes ansvar og mangel på både etik- og moral ift. den mulige gevinst...

  Jeg er personligt glad for at det er lykkedes at få afgående formand, Allan Hansen, såvel som Lars Berendt , DBU kommunikation, i tale, da det hidtil blot har været overladt til enkeltpersoner i den store og tunge administation at forsvare DBUs manglende ageren.

  Til Lars vil jeg sige at det ikke under undertegnede at du sætter dig i føresædet for, at tale DBU's sag nu hvor det kortvarigt blev en mediehistorie takket være Politiken. Vi, som er ude på banerne og rundt om i diverse miljøer, har oplevet problematikken, dagligt gennem mange år. I selvsamme periode har DBU, som du jo repræsenterer i denne situation, absolut siddet på hænderne og lade stå til og har stukket hoved i busken så snart det har været muligt.

  2 gode historier beskrevet af 2 engageret forældre er rigtig dejligt – de opvejes så formodentligt af 60 dårlige historier beskrevet af engageret klubledere i de 20 klubber som Politikken har værer i kontakt med. Dét er nærmere sandheden, Lars. Jeg kan selv levere der første 12-15 stykker (altså af de dårlige oplevelser) fra min tid i BSV.

  Hvis du vil har fået læst artikelserien så vil du vide at de omtalte klubber udtaler, at det er ikke har været sager imod dem - det passer heller ikke. Jeg har haft en klage hos DBU, Herreeliteungdomsudvalget, gående på en af de nævnte klubber og deres "fiskeri". En sag hvor bevisbyrden IKKE var supersvær at føre - men alligevel endte uden sanktioner overfor den pågældende klub... og det er ikke den eneste gange det er sket i verdenshistorien.
  19. februar 2014, 15:43    
  Philip Frikke-Schmidt


Vis alle kommentarer