MENU

Ejvind Næsborg: En gulddreng er gået bort

Ejvind Næsborg, tidligere medlem af SBUs bestyrelse og kasserer i SBU og senere æresmedlem i SBU (nu DBU Sjælland) er gået bort.

Ejvind_Næsborg_500x350
Fotoet er venligst lånt ud af Ejvinds kæreste Jette.

Ejvind Næsborg var såvel aktiv som frivillig leder op gennem 1960'erne i Espergærde IF og repræsenterede klubben i SBU regi. 

I perioden 1966-1982 var Ejvind medlem af SBU Ungdomsudvalg med ansvar for uddannelse og kurser. I årene 1975 og 1976 var han også træner for unionens juniorhold. Et års tid efter han stoppede som træner for unionsholdet, blev Ejvind valgt ind i SBUs bestyrelse og var unionens kasserer i perioden 1982-1990. Ejvind var såvel via DBU som DIF involveret i uddannelse/kursusvirksomhed.
I perioden 1986-2000 var Ejvind ansat som planchef i Team Danmark med ansvaret for etablering af hoved-, regional- og talentcentre i hele landet. I perioden 2000-2006 arbejde han som konsulent for DBU med speciale i etablering og anlæg af kunstgræsplæner i Danmark og på Grønland.

Ejvind har modtaget flere hædersbevisninger. EIFs guldnål, SBUs æresnål i 1975, DBUs sølvnål i 1983 og i 1989 SBUs guldnål. 

Sin fritid brugte han tidligere på fodboldbanerne i Espergærde IF og på bl.a.. maratonløb (11-12 stk) forskellige steder i Europa.
En stor del af pensionisttilværelsen fra år 2000 blev brugt på at rejse sammen med kæresten Jette. Turene har gået til bl.a. Australien, Sydafrika, Peru, Kina, USA og mange steder i Europa.

Ejvind efterlader sig to voksne børn, Pia og Henrik, fem børnebørn samt kæresten Jette.

DBU Sjælland – tidligere SBU - er taknemmelig for Ejvinds mangeårige indsats for udviklingen af Sjællandsk fodbold.

Ejvind Næsborg vil blive bisat onsdag den 26. november, Egebæksvangs Kirke i Espergærde, klokken 11.00. 

Ære være Ejvinds minde 

Log ind