MENU

DBU ønsker større sikkerhed om fodboldens mellemmænd

Større sikkerhed for spillere og klubber, i forbindelse med kontrakt- og transferforhandlinger, er højt på DBU’s ønskeliste. Derfor går DBU og Divisionsforeningen nu sammen om at informere klubber og spillere om forskellen på brug af registrerede og certificerede mellemmænd.

Den 5. januar 2016 skydes transfervinduet igen i gang. Spillere og klubber skal til at forhandle kontrakter med hjælp fra diverse mellemmænd. Men det er alligevel de færreste, der kender forskellen på registrerede og certificerede mellemmænd. Den sondring ønsker DBU at tydeliggøre for at skabe større sikkerhed for spillere og klubber, forklarer Michael Andersen, jurist i DBU. 

”I forhold til antallet af spilleragenter efter de tidligere regler, er der nu mere end dobbelt så mange registrerede mellemmænd. Med denne stigning og dermed øgede konkurrence, har DBU en interesse i, at standarden i branchen højnes, således at spillere og klubber modtager kompetent rådgivning fra mellemmænd, der ved en eksamen har vist, at de har kendskab til og forstår grundlæggende regler omkring gennemførelse af et klubskifte, kontraktforhandlinger, m.v.,” siger han. 

Ifølge de nye regler fra FIFA kan alle personer over 18 år med en ren straffeattest i princippet registrere sig som mellemmand uden at have forudgående kendskab til fodboldens transferregler, hvorimod en agent-eksamen tidligere var et must, hvis man lovligt skulle kunne forhandle for en spiller eller klub.  

En lignende eksamen eksisterer stadig og er forskellen på om man kan kalde sig registreret eller certificeret mellemmand. Som certificeret mellemmand er man desuden underlagt regler om en ansvarsforsikring der giver spillere og klubber væsentlig større sikkerhed. Der har tidligere været eksempler på spillere, der kom galt afsted, som for eksempel den nyligt omtalte sag med Jacob Laursen, som dog hverken var registreret eller certificeret. 

”Vi vil gerne hæve niveauet for fodboldens mellemmænd, så vi dels sikrer, at de har den fornødne viden om de relevante regler på området – og dels sikrer, at klubber eller spillere ikke kommer i økonomisk klemme, ved at benytte en registreret mellemmand der ikke måtte have en ansvarsforsikring. Derfor vil vi tage kontakt til alle registrerede mellemmænd med opfordring om, at de deltager i den kommende eksamen, og vi vil samtidig anbefale alle spillere og klubber, at de bruger de certificerede mellemmænd – eller at de som minimum kender til faldgruberne ved ikke at bruge de certificerede.,” siger Michael Andersen fra DBU. 

Derfor er DBU i samarbejde med Divisionsforeningen gået i gang med at informere klubberne om forskellen på netop registrerede og certificerede mellemmænd. I den kommende tid vil der blive rettet henvendelse til klubberne med information om registrerede og certificerede mellemmænd. Derudover har DBU taget kontakt til Spillerforeningen for at få hjælp til at informere deres medlemmer, altså spillerne, om den vigtige forskel og de konsekvenser det kan få, hvis man benytter en registreret mellemmand i stedet for en certificeret. 

FAKTA 

Registreret vs Certificeret mellemmand

  • Registreret mellemmand
    For at blive registreret mellemmand kræves det, at der indsendes en mellemmandserklæring og en kopi af en ren straffeattest, og at man i øvrigt efter DBU’s vurdering ikke har et dårligt omdømme. Stort set alle personer over 18 år med en ren straffeattest kan derfor opnå registrering som mellemmand. Yderligere information om registreringsproceduren kan findes her: www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Mellemmaend/Registreringsprocedure


  • Certificeret mellemmand:
    For at blive certificeret mellemmand kræves, ud over opfyldelse af ovenstående krav for at opnå registrering, en bestået mellemmandsprøve og at den pågældende tegner en erhvervsansvarsforsikring, der lever op til de af DBU stillede krav – blandt andet om minimumsdækning. For at bestå mellemmandsprøven kræves, at personen har et stort kendskab til DBU’s mellemmandsregulering samt FIFA regulering vedr. bl.a. transfer af spillere, minors, træningskompensation og solidaritetsbetaling, hvilket vil være en stor fordel for både spiller og klub ved kontraktforhandlinger og klubskifter. Mellemmandsprøven skal fornyes minimum hvert femte år, hvorfor mellemmændene løbende forpligtes til at holde sig ajour med opdatering af den relevante regulering. Yderligere information om mellemmands-prøven kan findes her: www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Mellemmaend/Mellemmandsprove

Desuden giver ansvarsforsikringen spillere og klubber en sikkerhed for, at der er dækning ved tab grundet fejl fra mellemmanden. DBU’s anbefaling til alle spillere og klubber er derfor, at de benytter certificerede mellemmænd frem for mellemmænd der alene er registrerede. 


Log ind