MENU

DBU har fået økonomien i balance

Et samlet underskud på 14,5 millioner kroner de sidste to år er vendt til et overskud på 3,2 millioner kroner. DBU’s bestyrelse budgetterer med et 0-resultat for 2016.Efter to år med underskud er DBU's økonomi atter i balance: Foto: www.fodboldbilleder.dk 

DBU’s økonomi har de seneste par år været presset på økonomien i den daglige drift. Regnskaberne fra de seneste to år har vist et samlet underskud på 14,5 millioner kroner. Men da bestyrelsen i dag godkendte regnskabet for DBU’s aktiviteter fra 1. november 2014 til 31. oktober 2015, er tallene blevet sorte og viser et mindre overskud på 3,2 millioner kroner.

”Det er lykkedes at genskabe balancen i økonomien, takket være håndfast styring af omkostninger og et konstant fokus på at skabe yderligere indtægter i den daglige drift – og det er af afgørende betydning for fortsat at kunne investere i udviklingen af dansk fodbold” fortæller DBU kasserer Christian Kofoed”. 
 
Resultatet omtales som ”tilfredsstillende” i bestyrelsens årsregnskab til repræsentantskabet, og skyldes en række forskellige forhold. Størst forbedring er sket af resultatet før sekundære poster, afskrivninger og finansielle poster, hvor resultatet er forbedret fra et underskud på 13,2 millioner sidste år til et underskud på 2,2 millioner i år. 
 
Den positive påvirkning af regnskabet skyldes blandt andet, at indtægterne for salg af medieaftaler – herunder salg af tv-rettigheder til UEFA – skaber en forbedring på 10,5 millioner i forhold til sidste år. Samtidig er det lykkedes at få flere tilskuere til A-landsholdets kampe, som bevirker et bedre resultat på 1,4 millioner kroner end budgetteret. 
 
På plussiden gav DBU A/S et større overskud på 1,9 millioner kroner end budgetteret, mens DBU Bredde havde et mindre forbrug på to millioner end forventet, da man blandt andet formåede at fastholde deltagerantallet på fodboldskolerne. Desuden fik DBU som engangsindtægt en tilbagebetaling af moms fra tidligere år på 7,6 millioner kroner.

Det positive regnskab skal samtidig ses i lyset af, at det ikke lykkedes at skabe et positivt afkast af formuen, som sidste år bidrog med 7,3 millioner kroner i det forgående regnskabsår, samtidig med at den nye kommercielle strategi betød med 3,5 millioner kroner mindre end budgetteret.

Balancen i økonomien skaber tilfredshed hos DBU’s kasserer, Christian Kofoed, som understreger nødvendigheden af at fastholde udviklingen: 
 
”Det er godt arbejde, men kræver også fortsat fokus. En sund økonomi er en forudsætning for vores høje aktivitetsniveau, og dermed udviklingen af dansk fodbold,” siger Christian Kofoed.

DBU’s bestyrelse budgetterer med et 0-resultat for det kommende regnskabsår.

Se det fulde regnskab her


Log ind