Fodbold skal hjælpe udsatte børn

Med projektet ’Plads til alle’ vil Red Barnet og DBU gøre det nemmere for udsatte børn at blive en del af fællesskabet i fritidslivet. Målet er at sprede de gode sociale takter til flere fritidstilbud i hele landet. Børn, der går til en fritidsaktivitet, trives nemlig bedre, og det kan bryde en negativ social arv.

I Danmark har vi tradition for, at børn går til sport, spejder eller musik. Det er en fasttømret del af vores kultur og opvækst. Men en undersøgelse fra Børnerådet viser, at 18 procent af de danske børn ikke går til nogen aktivitet i deres fritid. Det samme gælder 35 procent af børn i etniske minoriteter. 28 procent af børn med enlige forældre kommer heller aldrig i sportshallen eller musikskolen. 

Det er en beklagelig tendens, for vi ved, at børn, der går til en fritidsaktivitet, trives bedre. Den rette fritidsinteresse for det enkelte barn kan være med til at bryde en negativ social arv. Derfor er det vigtigt, at børn fra alle hjørner af samfundet inviteres ind i fritidsaktiviteterne – og bliver der. 

Det gør Red Barnet og DBU noget ved med initiativet ’Plads til alle’, som skal hjælpe børn, som typisk har svært ved at komme ind i fritidslivet.

– I Red Barnet ved vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i de vigtige sociale netværk. At eksempelvis fodbold kan tjene som et universelt sprog, der giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et fællesskab. Det er med til at give børnene en stabil platform i livet, selvom vilkårene derhjemme ikke er de bedste, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet. 

Fritidsaktiviteter styrker fællesskaber
’Plads til alle’ er et landsdækkende initiativ, som Red Barnet implementerer gennem lokalt tilpassede partnerskaber med kommuner og med DBU som primær samarbejdspartner. Formålet er at sikre dårligt stillede børn adgang til fritidsaktiviteter ud fra det enkelte barns behov og ønsker, og støtte op om at barnet kan holde fast ved fritidsaktiviteterne. 

 ’Plads til alle’ samarbejder bredt med det lokale foreningsliv om tilbud til børnene, men fodbold tiltrækker rigtig mange, og DBU tilbyder derfor at ruste fodboldklubber specielt til at kunne inkludere disse børn og fastholde dem i et godt fællesskab.

 – Fodbold kan skabe fællesskaber i alle dele af samfundet og ofte være med til at udligne sociale forskelle. Derfor vil vi i DBU gerne sikre, at vores klubber og Lokalunioner kan bidrage til at løfte flere sociale opgaver og tage vare på udsatte grupper. Samarbejdet med Red Barnet og forskellige kommuner er et vigtigt skridt i det arbejde, siger Claus Bretton-Meyer, administrerende direktør i DBU. 

Plads til alle’ bygger, sammen med kommunernes Fripas-ordning, bro mellem de udsatte familier og fritidslivet og skaber den tillid hos børnene og deres forældre, der kan være med til få børnene ind i fritidslivet og fastholde dem der.  

Landets kommuner betaler typisk for barnets fritidsaktivitet gennem Fripas-ordningen, og laver både opsøgende arbejde blandt udsatte børn og giver fritidsvejledning til familierne. Red Barnet skaffer frivillige, som følger børnene til og fra fritidsaktiviteterne, så børnene kommer godt i gang. DBU sikrer, at fodboldklubberne er rustet til at tage godt imod børnene, så de finder deres plads i fællesskabet og fastholdes i klubben.

 ’Plads til alle’ skal hjælpe 5100 udsatte børn ind i fritidslivet i hele landet inden 2018. 75 procent af børnene skal fortsat deltage i en fritidsaktivitet efter to år.

’Plads til alle’ er oprindeligt udviklet af Red Barnets lokalforening og kommunen i Kerteminde. Her har man arbejdet med Plads til Alle siden 2012. Her er 590 børn ind til videre hjulpet ind i fritidstilbud gennem projektet – mange af dem med flygtningebaggrund.

Projektets primære målgruppe er børn fra 5-12 år, hvis forældre ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet fordi de er syge, fattige, enlige, har en anden etnisk baggrund end dansk eller selv har sociale problemer og står uden for fællesskaber.

Med det nye partnerskab med DBU er målet at få ’Plads til alle’ ud i fodboldklubber i hele landet. Sønderborg Kommune er den første kommune, hvor samarbejdet mellem Red Barnet og DBU samt DBU Jylland er rullet ud. 

For nylig har Red Barnet og DBU modtaget en bevilling på 1 million kroner fra Fonden Aarhus 2017 som led i at Aarhus er europisk kulturhovedstad næste år. Pengene skal sikre mindst 750 udsatte børn en plads i fritidslivet gennem mindst otte fodboldklubber.

Kontakt
Mette Noppenau, pressechef i Red Barnet, 2961 8090, men@redbarnet.dk
Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, 6016 3711 hoyer@dbu.dk Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første