MENU

Nye aftaler investerer i talentudvikling

DBU har sammen med Divisionsforeningen og Lokalunionerne under DBU indgået aftaler om en historisk investering i talentudvikling og fundamentet for en ny sportslig vision på tværs af dansk fodbold. Flere opgaver rykkes tættere på klubberne.

Dreng_m_bold2015_ Fotograf: Stephanie Rindom Krag (B.73, Herlev)
Opgaverne kommer tættere på klubberne med ny aftale. Foto: Stephanie Rindom Krag, B73

Historisk investering i talent- og spillerudvikling og en fælles, styrket udvikling af DBU Pokalen – og en helt ny fordeling af opgaver og ansvar i dansk fodbold.

Det er indholdet i to nye aftaler, som DBU har indgået med henholdsvis Divisionsforeningen og DBU’s Lokalunioner, der samlet set sikrer bedre rammer for udviklingen af dansk fodbold i fremtiden. Aftalerne er et resultatet af godt et års drøftelser efter DBU’s bestyrelse i november sidste år satte turbo på planen for en ny og bedre organisering af kompetencer og opgaver i dansk fodbold. Aftalerne blev i dag vedtaget af DBU’s bestyrelse med en fælles beskrivelse: 

"Aftalerne indgår i en samlet visionær aftale om en national sportslig vision for dansk fodbold. Visionen er baseret på fællesskab og sammenhængskraft, hvor elitefodbolden gives optimale udviklingsmuligheder samtidig med at breddefodbolden sikres rammer for spiller- og talentudvikling af piger og drenge i alle klubber i Danmark.”

Aftalerne omfatter blandt andet:

  • Etablering af ny pulje på 45 mio. kr. over 10 år til spiller- og talentudvikling af piger og drenge i landets breddeklubber
  • Forøgelse af udviklingspenge i Udvalget for Professionel Fodbold på 5 mio. kr. om året til blandt andet talentudvikling
  • Ekstra investering på 2 mio. kr. om året til DBU Pokalen, der får fælles ejerskab mellem DBU, Divisionsforeningen og DBU´s Lokalunioner
  • Ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, klubrådgivning og breddeuddannelse flyttes fra DBU til Lokalunionerne for at være tættere på klubberne. DBU vil varetage en række specialistfunktioner, der kan understøtte Lokalunionerne og den fortsatte udvikling af dansk breddefodbold
  • Ansvaret for yderligere opgaver og kompetencer for de tre øverste rækker på herresiden overdrages fra DBU til Divisionsforeningen for ligeledes her at være tættere på klubberne. Den del af aftalen, der vedrører udviklingen af Herre-DM kræver godkendelse af DBU’s repræsentantskab før, at det kan aktiveres.

DBU’s formand, Jesper Møller, glæder sig over de nye aftaler:

"Der er tale om en historisk aftale og et vigtigt skridt i vores arbejde om en ny, national sportslig vision for dansk fodbold. Aftalen er baseret på ønsket om et større fællesskab og bedre sammenhængskraft i dansk fodbold med stort fokus på talentudvikling og udvikling af fodbolden på tværs,” siger Jesper Møller. 

Også Divisionsforeningens formand, Thomas Christensen, glæder sig over den nye aftale, der styrker arbejdet med professionel fodbold i Danmark:

”Professionel fodbold er i rivende udvikling både sportsligt og økonomisk, og den nye aftale giver os de bedste rammer for dette vigtige arbejde. Det styrker den professionelle fodbold og resten af dansk fodbold,” siger han.

I Foreningen af Lokalunioner (FLU) glæder formand Henrik Ravnild sig over, at alle parter i dansk fodbold står sammen om de nye aftaler:

”Dansk fodbold har en unik og altafgørende sammenhængskraft fra tusindvis af fodboldhold i serier og rækker landet over til toppen af Superligaen. Den nye aftale sikrer bedre økonomi til alle dele af dansk fodbold, hvilket er rigtigt positivt for den fremtidige udvikling. Samtidig får vi bedre mulighed for at udvikle børne- og breddefodbolden i tæt samarbejde med klubberne,” siger han.

Der forestår nu en del arbejde med at få aftalerne implementeret, og de praktiske opgaver overført og integreret i de nye organisationer samtidig med, at Ny National Sportslig Vision for Dansk Fodbold skal beskrives i detaljer og i tæt sammenhæng med det øvrige arbejde med en ny talentudviklingsstrategi i DBU.


Log ind