Få styr på indberetninger til SKAT

En undersøgelse fra SKAT viser, at danske idrætsforeninger ofte har problemer med at finde hoved og hale i diverse skatteregler. Her kan du se de mest typiske fejl, når klubber skal indberette oplysninger til SKAT.


Idrætsklubber skal bl.a. blive bedre til at føre kontrol med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Det kan være udfordrende nok i sig selv at udfylde sin egen personlige selvangivelse. Men sidder man samtidig som foreningsleder og har ansvaret for sin idrætsforenings indberetninger til SKAT, så er risikoen for hovedpine ekstra stor. Mange fodboldklubber mangler viden om skatteregler og risikerer at snyde både sig selv og SKAT.

Kørselsgodtgørelsen
Det absolutte hovedproblem hos klubberne i forhold til SKAT er udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til folk med forskellig tilknytning til klubben – eksempelvis trænere.

-Mange idrætsklubber - både foreninger og selskaber - fører ikke tilstrækkelig kontrol med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Vi oplever, at mange idrætsklubber tror, at der gælder de samme regler for foreninger og for selskaber, siger funktionsleder Lars Kristensen i SKAT.
 
En Idrætsklub har mulighed for skattefrit at dække de omkostninger, som den frivillige eller ansatte har i forbindelse med kørsel for klubben. Der er forskellige betingelser, som skal være opfyldt for at kunne udbetale godtgørelsen skattefrit. Reglerne for udbetaling af godtgørelser er på flere punkter forskellige afhængig af, om klubben er en forening eller et selskab. Her oplyser SKAT, at det er vigtigt at bemærke, at reglerne om skattefri godtgørelser til frivillige ulønnede medhjælpere kun gælder for foreninger og dermed ikke kan bruges af idrætsklubber, som drives i selskabsform.

Personalegoder
Et andet tilbagevende problem findes omkring klubbers generelle dækning af personalegoder. Betaler klubben den ansattes private udgifter, er beløbet skattepligtigt for modtageren. Dette gælder, uanset om der er tale om frivillige ulønnede medhjælpere eller lønansatte. Om der er tale om A- eller B-indkomst afhænger af, hvad det er, klubben har betalt, og om modtageren er ulønnet medhjælper eller lønnet ansat.

-Vi har set mange eksempler på private udgifter, som klubben har betalt, men hvor beløbet ved en fejl ikke er blevet indberettet til SKAT, siger Lars Kristensen fra SKAT og understreger, at alle kontante udbetalinger fra klubben som udgangspunkt er skattepligtige. De manglende indbetalinger i forhold til personalegoder drejer sig eksempelvis om:

  • Husleje og udgifter til lys, vand og varme
  • Agenthonorar inklusiv moms
  • Udgifter til egen eller ægtefælles private rejser
  • Flytteudgifter
  • Gavekort til tøj og andre ting

Alvorlige konsekvenser
For at komme de hyppigste skattefejl i klubberne til livs har SKAT i samarbejde med DIF udarbejdet et katalog over fejltyper. Du kan finde kataloget ved at klikke her.

I de forgangne år har der været flere eksempler i dansk idræt på, at det kan have betydelige konsekvenser for en klub, hvis den har misforstået reglerne og har rod i eksempelvis skat- og kørselsregnskaberne. Konsekvenserne kan være af både betydelig økonomisk og sportslig karakter.

-Vi har eksempler på klubber, der ganske enkelt er ved at falde fra hinanden, fordi man hænger på kæmperegninger oven på de her skattesager. Derfor kan vi kun igen og igen understrege, at man skal sætte sig godt ind i reglerne, siger specialkonsulent i DIF, Willy Rasmussen.

Top 5 - fejl i forbindelse med udbetalinger:

-Klubben kan ikke udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, hvis modtageren ikke får løn – undtaget herfra er frivillige ulønnede i amatørforeninger.
-Klubben kan ikke udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, hvis modtageren ikke kører i egen bil.
-Klubben kan ikke udbetale omkostningsgodtgørelse efter standardsatserne maksimalt 5.600 kr., hvis modtageren ikke har udgifter.
-Klubben kan ikke dække modtagerens private udgifter skattefrit.
-Klubben kan ikke udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, hvis klubben ikke har ført kontrol med, om betingelserne for skattefrihed er opfyldt.


Du kan se mere om skatteforhold her. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første